Vår ti års lange bærekraftsreise har lært oss at vi trenger å bevege oss enda raskere. Vi ble derfor med i FNs Race to Zero for å kutte utslippene med 55 % i løpet av det neste tiåret. Les alt om det i vår bærekraftsrapport for 2021.

Vår ti års lange bærekraftsreise har lært oss at vi trenger å bevege oss enda raskere. Vi ble derfor med i FNs Race to Zero for å kutte utslippene med 55 % i løpet av det neste tiåret. Les alt om det i vår bærekraftsrapport for 2021.

Sammen beveger vi oss mot en bedre og bærekraftig verden

Vi ønsker å være en del av løsningen på den globale klimakrisen og de andre bærekraftsutfordringene samfunnet står overfor. Siden 2010 har vi engasjert oss sammen med kunder, leverandører og samfunnet gjennom nettverkene til EU OSHA og EcoVadis, for å akselerere overgangen til en bærekraftig økonomi sammen. Bærekraftsrapporten for 2021 oppsummerer høydepunkter og erfaringer fra vårt første tiår hvor vi har jobbet med bærekraftsmål på tvers av hele virksomheten.
Fjern alt