The Toyota Way - måten vi gjør ting på

Hjertet i Toyotas kultur kom fra grunnleggeren Sakichi Toyoda, som definerte Toyota-forskriftene som et vitnesbyrd om sin egen ånd, og de har fortsatt nedover i generasjoner. Å være en Toyota Leder betyr å forstå og bruke disse ordene som en guide og inspirasjon for din daglige jobb. De fem verdiene innenfor The Toyota Way representerer essensen i disse fem ordene.

Utfordring

Å opprettholde en langsiktig visjon og møte alle utfordringer med mot og kreativitet som er nødvendig for å realisere denne visjonen.

Kaizen

Kontinuerlig forbedring. Ingen prosess kan erklæres som perfekt, derfor er det alltids rom for forbedring.

Genchi Genbutsu

«Gå og se» - Gå til kilden for å finne fakta for å ta riktige beslutninger, bygge konsensus og oppnå mål.

Respekt

Toyota respekterer andre, gjør en ekstra innsats for å forstå, påtar seg ansvar og gjør sitt beste for å bygge en gjensidig tillit.

Teamwork

Toyota stimulerer personlig og profesjonell vekst, deler muligheter for utvikling og maksimerer individuell teamytelse.

Kaizen gir enhver ansatt mulighetene til å gjøre endringer i sin rolle, som igjen fører til forbedringer for bedriften. 

True North – Mot den ultimate visjonen

True North – konseptet betyr en reell visjon, og det er dette vi i Toyota Lean Academy ønsker å oppnå når vi samarbeider med våre kunder. Utfordre det du skal fremfor det du kan er en viktig holdning når du følger True North – visjonen. TPSs True North – visjon er oppsummert i fire nøkkelelementer:

Respekt og sikkerhet for mennesker – Alltid sikkerhet først, med også å engasjere alle ansatte til å kontinuerlig forbedre prosessene og organisasjonen, en kaizen-kultur

Ingen feil – Bekreft kvaliteten i hvert trinn av prosessen for å sikre kundetilfredshet og for å unngå avfallet forbundet med å måtte rette opp feil.

God flyt, på forespørsel – Just In Time. Målet er at hvert produkt som produseres er i samsvar med etterspørsel, dette for å unngå sløsing med overproduksjon og materialstagnasjon.

100% merverdi- Sett kundeopplevelsen i sentrum. Eliminer avfall og maksimer verdien ved kontinuerlig å forbedre prosessene og tilføre produktet virkelig verdi. Uten forsinkelser og statistiske komponenter.

Toyota Material Handling har definert sin egen True North – visjon for å være «Zero Muda» - ikke mer venting og sløsing gjennom unødvendig flyt av varer og data. «Zero Muda» - visjonen danner den grunnleggende tilnærmingen til vår nye strategi «kvalitet i alt vi gjør» og setter alltid kunden først og i sentrum.

Muda er den japanske betegnelsen på for sløsing, som kommer i mange former og den mest unødvendige sløsingen er overproduksjon da alt fra inventar og mangler til transport og venting. Toyota har som mål å eliminere Muda i sin egen virksomhet, og også å samarbeide med kundene for å oppnå lignende mål.

Fjern alt