Kjøpe eller leie truck?

En guide for riktig avgjørelse i din virksomhet
overlevering av nøkler ved leie

Hva er best for deg?

For virksomheter står ofte valget mellom å kjøpe eller leie trucker. Her er det fordeler og ulemper med begge valgene, som kan gjøre valget litt vanskeligere. Det kan være forlokkende å kjøpe en truck når man har kapital til det og unngåelse av rentekostnader frister. Men har du noen gang lurt på om kapitalen kan investeres i noe som gir mer avkastning? I så fall, kan det være en fordel å leie trucken.

Nedenfor redegjøres det for noen generelle betraktninger om hva som passer best for en bedrift, å leie eller eie en truck. Det redegjøres også om de de økonomiske og operasjonelle forskjellene i langtids- og korttidsleie av en truck, samt hvordan løsningene reduserer driftsstans og øker effektiviteten.

Fordeler med kjøp

Nærbilde av Toyota trucker

Kjøp av truck

Å kjøpe en truck kan føles rett i det øyeblikket man har nok midler og behovet for en ny, eller brukt, truck oppstår. Generelt sett fins det bedre alternativer enn å investere i enn en truck. Dette på grunn av at en truck, i likhet med en personbil, mister verdi ved bruk. Dersom virksomhetens «policy» beskriver at man skal eie maskiner og trucker, skal selvfølgelig det etterleves, men hvorfor eie når du kan leie? En egen eid truck vil naturlig nok være en eiendel i balansen. Ved å eie maskinen selv kan man i ytterste konsekvens forsømme håndtering og vedlikehold av trucken som igjen reduserer verdien til maskinen på sikt.

Vær oppmerksom på at alle inngrep og endringer på trucken skal skje i tråd med CE-godkjenningen. Alltid la profesjonelle ta ansvar for eventuelle endringer. Sørg også for å ha servicekontrakt på trucken, helst ved årlig service for å redusere risikoen for nedetid. Spør deg selv hvor lenge du kan klare deg uten trucken.

La oss se på fordeler og ulemper ved kjøp av truck:

+ Du eier trucken og kan gjøre de endringene som er ønskelige, så lenge de er innenfor CE-godkjenningen
+ Det er en eiendel i balanseregnskapet

- Du må selv påse at maskinen til enhver tid oppfyller håndteringsbehovet i virksomheten
- Du er selv ansvarlig for at service og vedlikehold utføres
- Det er en investering som binder kapital
- Trucken synker raskt i verdi
- Du må være forberedt på uventede kostander som reparasjoner dersom større skader har oppstått eller kostnader med erstatningsmaskin ved en eventuell «breakdown»
- Du må selv avhende eller vrake trucken når den ikke lengre trengs

Hvorfor velge langtidsleie?

Leietrucker klar til sending

Langtidsleie med service inkludert

De fleste truckleverandører tilbyr korttidsleie og langtidsleie. Langtidsleie er hyppig brukt som et alternativ til kjøp av truck.
Ved leie unngår man en høy investeringskostnad, i tillegg er ofte forsikring, service, deler og arbeid inkludert i større eller mindre grad.
Dersom du leier en truck kan du investere oppspart kapital til noe annet som kan være med å utvikle bedriftens produktivitet/kapital. Når det er lave renter, er det liten grunn til å binde kapital i en truck som synker raskt i verdi. Dersom man velger leie er det lurt å være sikker på at utleier er sertifisert og at trucken blir godt vedlikeholdt

Når bør du velge langtidsleie?

  • Når du ønsker en fast forutsigbar månedlig kostnad
  • Når du vet at fremtiden innebærer produksjonsendringer
  • Dersom du ønsker å skape fleksibilitet i "truckparken"
  • Når du ønsker å optimalisere din kjernevirksomhet og ikke binde kapital / bruke tid på truckdrift
  • Når du ønsker å slippe bekymringer rundt restverdi

Hvorfor velge korttidsleie?

Når ha korttidsleie

Korttidsleie under høysesong

Langtidsleie har mange fordeler, men korttidsleie vil også ofte være en god løsning i flere situasjoner. For eksempel under høysesonger, på grunn av at det gir mulighet til å redusere kostnaden utenfor sesongen når behovet ikke lengre er tilstede. Ved eie blir truckene stående uten å bli brukt. Dette kan skje under ferier eller når sesongsvingninger inntreffer. Korttidsleie er også en god løsning dersom en truck går i stykker og man trenger en rask reserveløsning. Eller alternativt når man skal flytte eller omorganisere og man kun trenger trucken en kort periode. Se opp for langsiktig bruk av korttidsleie da løsningen ofte har en høyere pris enn langtidsleie

Når er det passelig med korttidsleie?

  • Når du trenger en truck over en begrenset periode
  • Når du har driftsstans grunnet sesongsvingninger
  • Når du har produksjons peaker i bedriften
  • Ved usikkerhet om fremtidig behov
  • Ved plutselige uforutsigbare behov
Fjern alt