Toyota Production System

Toyota har et verdensomspennende rykte for måten det jobbes på, dette basert på Lean-tankegangen, avledet fra prinsippene etablert i Toyotas Produksjonssystem (TPS). Vår True – North – visjon, som er vårt ultimate mål, handler om «zero Muda» - som betyr ingen sløsing. Dette er basert på Toyotas fire sentrale elementer: Respekt og sikkerhet for mennesker, ingen feil, god flyt – på forespørsel og 100% merverdi for våre kunder.

Hvordan kan TPS være en fordel for din bedrift?

  • Kvalitetssikring
  • Levering i tide
  • Miljøvennlig
  • Helse og sikkerhet

Jobbing med TPS – prinsippene gjør det mulig for oss å produsere produkter av høy kvalitet, bygget etter bestilling og levert i tide. Vår produksjon respekterer miljøet, og det inkluderer resirkulering av produktene våre når de er utgåtte. Kontinuerlige målinger og forbedring betyr at vi stadig kan forbedre våre produkter, gjenspeilet av en 70% reduksjon i garantikrav de siste 10 årene. Vi er også opptatte av å skape en trygg arbeidsplass, både for våre ansatte og våre kunder.

Hvordan TPS garanterer kvalitetstrucker

  • Jidoka: Synliggjør problemer
  • Kaizen: kontinuerlig forbedring
  • 100% merverdi

Alle våre trucker er produsert i henhold til Toyotas produksjonssystem, med over 95 % er vårt europeiske produktsalg produsert i egne fabrikker i Sverige, Frankrike og Italia. Dette betyr at de drar nytte av de høyeste nivåene av kvalitetssikring basert på planlegging i rett tid, kombinert med Jidoka. Dette er en metode vi bruker for å sikre at dersom noe virker unormalt forekommer blir det oppdaget og utbedret umiddelbart.

I videoen under kan du ta en 360º titt på reisen som våre trucker tar gjennom fabrikken vår i Frankrike

Opprinnelsen og kulturen til Toyota produksjonssystem

Toyotas produksjonssystem ble utviklet av Toyota på 1950-tallet som en respons på mangel av økonomiske ressurser etter krigen, kombinert med ambisjonen om å bli verdensledende innen bilproduksjon. Opprinnelsen til TPS startet tidligere.
Starten på TPS sin historie kan spores tilbake til 1920-tallet, med konseptet Jidoka, som ble utviklet av Toyotas grunnlegger Sakichi Toyoda. Det ble opprinnelig utviklet som  «intellektuell automasjon» og først brukt på automatiske vevemaskiner for å øke produktiviteten, samtidig som man sikret kvalitet ved å automatisk oppdage avvik.

På 1930-tallet ble konseptet «just – in – time» oppfunnet av Kiichiro Toyoda, som en del av hans forsøk på å skape en effektiv måte å produsere Toyota-biler på, når ressursene var knappe og man ikke hadde råd til sløsing. Just – in – time avhenger av å få de eksakt riktige varene til rett sted til rett tid.

Jidoka og Just – in – time dannet de to søylene i Toyotas produksjonssystem som ble utviklet av Taichi Ohno og har blitt bearbeidet og forbedret gjennom flere tiår. TPS ble sett på som endringen som gjorde det mulig for Toyota å komme seg raskere tilbake etter 1970-tallets oljekrise, sammenlignet med andre bilprodusenter. Som et resultat gjennomførte Massachusetts Institute of Technology forskningsstudier, som resulterte i utgivelse av en bok kalt «The Machine that Changed the World». Boken anerkjente TPS som en differensierer og den virkelige kilden til lean tankegangen.

TPS har som mål å generere et best mulig miljø der mennesker kan fremme ideer og maksimere menneskelige verdier. Selv om Toyota i dag er etablert som en av de viktigste produsentene i verden, er denne tilnærmingen fremdeles drivkraften bak vår kultur og er selskapets største aktiva. TPS er anerkjent over hele verden som en metodikk og et tankesett som ikke bare kan brukes i produksjonen, men også på tvers av alle prosesser og funksjoner.

Eliminering av Muda – sløsing, og ambisjonen om å tilføre verdi for kundene i alle ledd i prosessen er grunnlaget for måten vi jobber på. Dette er i tråd med vår kaizen-mentalitet som fokuserer på kontinuerlig forbedring og innsatsen for daglig jobbforbedring.

Fjern alt