Toyota Material Handling øker sikkerheten ytterligere med lansering av SEnS+ på sine motvektstrucker

SenS+, designet og bygget av Toyota, er en kameramodul montert på trucken for å identifisere om det er en fotgjenger eller gjenstand bak gaffeltrucken. Det har unike dynamiske deteksjonsegenskaper som er integrert i truckens elektroniske kontroll. Dette gir igjen en sikker og effektiv materialhåndtering samt en enklere hverdag for truckføreren.

Sikkerhetsutstyr for føreren

SEnS+ er et aktivt støttesystem utviklet for å hjelpe truckførere med å unngå kollisjonsrisiko gjennom varsling og kontroll via truckens hastighet. Dette optimaliserer sikkerheten ytterligere samtidig som det opprettholder det viktige produktivitetsnivået og reduserer skadekostnadene.

Hvordan det fungerer

Ved å bruke proprietære algoritmer for å skille mellom personer og gjenstander i deteksjonsområdet, oppdager og minimerer SenS+ kollisjonsrisikoen under rygging, og hjelper truckføreren å ta riktige valg når risiko oppstår. Den stereoskopiske kameraenheten oppdager hindringer innenfor deteksjonsområdet som objekter først. Så, som et andre trinn, skiller den personer fra gjenstander.

Deteksjonsområdet er inndelt i tre soner med forskjellige varslingsgrad og hastighetskontroll på trucken, avhengig av sone og objekttype. SEnS+ gir i tillegg både lyd- og lysvarsling som er lett å oppfatte for truckføreren slik at han kan agere.

Det unike deteksjonssystemet tar hensyn til og vurderer kjørehastighet og svingvinkel. Kameraets nøyaktige deteksjon av hindringer, minimerer antall falske varsler og derved unødige oppbremsinger som bidrar til å opprettholde produktivitetsnivået på et høyt nivå.

Når trucken står rolig eller parkert, blir føreren varslet om hindringer er plassert bak gaffeltrucken, før han begynner å kjøre. Hvis føreren forsøker å rygge med en hindring som er oppdaget i ryggeretningen, sving inkludert, vil SenS+ begrense kjøreegenskap/hastighet.

Økt sikkerhet med SEnS+

Toyota prioriterer alltid personsikkerhet høyt, men også sikkerheten for varer, reoler og annen infrastruktur blir godt ivaretatt ved å benytte SEnS+. Mulig kostnadsreduksjon for våre kunder er viktig for oss i Toyota, den muligheten kan du ha med SenS+ og fortsatt blir truckførerens produktivitet og ergonomi godt ivaretatt.

SEnS+ fra Toyota kan konfigureres individuelt og tilpasses truckens arbeidsområde/forhold. Produktet blir nå først tilgjengelig på serien Toyota Toyota Traigo48 og Toyota Tonero fossildrevne-modeller med forbrenningsmotorer. Det vil komme på andre modeller allerede til høsten. Fullverdig informasjon om SEnS+ og hva det kan innebære for din applikasjon får du ved å kontakte oss i Toyota Material Handling. Velg Trygt-Velg Toyota.

Pressekontakt

Profilbilde_Mathias Haeger_764x400.png

Toyota Material Handling Norway
Mathias Haeger, Marketing Manager
+47 7382 7300, M: +47 938 10 054
mathias.haeger@no.toyota-industries.eu

Kontakt oss
Fjern alt