Generelle betingelser og vilkår

 Toyota Material Handling Norway AS, generelle betingelser og vilkår for nettsalg (oktober 2020)

A) Omfang
B) Kontraktens utarbeidelse og formål
C) Pris- og betalingsvilkår
D) Leveringsperiode og forsinkelse
E) Returpolicy
F) Garanti
G) Lang- og korttidsleie
H) Servicekontrakter
I) Force Majeure 
J) Begrensning av erstatningsansvar
K) Imaterielle rettigheter
L) Datafangst og bruk av data
M) Salgspant

 

Ved å gjennomføre dette kjøpet godtar du også standard kontraktbetingelser fra Maskingrossisternes forening:

Les betingelsene her: https://bit.ly/3CmvHgN

 

 

 A) Omfang

1. Produktporteføljen til Toyota Material Handling Norway AS («vi» eller «Leverandøren») med registrert adresse Vuluvegen 331, 7563 Malvik, gjelder utelukkende for virksomhet i Norge. Dette betyr at vi bare leverer til bedriftskunder med registrert adresse (fakturaadresse) i Norge, som kan spesifisere en leveringsadresse i Norge. Dersom en Kunde med registrert adresse utenfor Norge kontakter oss for et tilbud på et Produkt som er tilgjengelig i Nettbutikken (https://shop.toyota-forklifts.no), formidler vi forespørselen til nettbutikken vår i landet der Kunden befinner seg.

2. Disse generelle vilkårene («GTC») skal gjelde for alle transaksjoner for nye og brukte produkter («Produkter») og tjenester («Tjenester») utført via Nettbutikken vår av bedrifter («Kunder») og gjelder foran kundens eventuelle innkjøpsbetingelser mv.

3. Med hver oppdatering av Nettbutikken skal alle tidligere priser og produktbeskrivelser i Nettbutikken gjøres ugyldige.

4. Opprettelse, eksistens av, sammensetning, oppfyllelse og gyldighet av disse generelle vilkårene skal være underlagt lovene i Norge, hvis domstoler er gjeldende jurisdiksjon alene.

B) Kontraktens utarbeidelse og formål

1. Presentasjonen av tilbudet vårt av Produkter og Tjenester i Nettbutikken, inkludert illustrasjoner og tegninger, mål, vekt og ytelsesdata, skal ikke utgjøre et juridisk bindende tilbud, men en invitasjon til Kunden om å opprette et tilbud. Produktvideoene og bildene som er tilgjengelig på Nettsiden vår har som eneste formål å gi en omtrentlig idé om Produktene som beskrives, og gir ingen garantier og/eller forsikringer om Produktene og ytelsene til Produktene som annonseres. For brukte Produkter/Produkter som er reparert/modifisert , kan et referansebilde for produktmodellen vises i stedet for et bilde av det aktuelle Produktet.

2. Når en bestilling er opprettet, mottar Kunden en e-postbekreftelse med tittelen «Takk for bestillingen». Denne bekreftelsen informerer om mottak av og innhold i bestillingen. Den innebærer ikke Leverandørens aksept av bestillingen, selv om Kunden er bundet av bestillingen etter opprettelse. Under opprettelse av en bestilling, kan Kunden velge finansieringsalternativer under vilkårene beskrevet i avsnitt C og G. Før bestillingen sendes, kan Kunden når som helst endre informasjonen eller rette feil i bestillingen. Bestillingsprosessen kan også avbrytes når som helst før Kunden klikker på «Send bestilling» ved å lukke nettleservinduet.

3. En bestilling anses som godtatt av Leverandøren etter en skriftlig bestillingsbekreftelse. Vi forsøker å behandle bestillinger i løpet av 1 virkedag, hvorpå vi sender en bestillingsbekreftelse, inkludert bestillingsopplysninger, kjøpsavtale og salgsbetingelser , via e-post som Kunden kan lagre eller skrive ut eller signere, hvis aktuelt. Avtalen skal være på norsk. Vi sender ikke bekreftelse hvis produktet ikke er tilgjengelig. Kunden kontaktes da med alternativer.

4. Våre skriftlige bestillingsbekreftelser er bindende med tanke på produktegenskapene og omfanget av Produktene bestilt av Kunden. Hvis bestillingsbekreftelsen (inkludert pris) avviker fra Kundens bestilling, anses bestillingsbekreftelsen som godtatt av Kunden (inkludert pris) med mindre kunden varsler oss om dette omgående. Hvis prisene for individuelle Produkter endres etter opprettelse av en bestilling, forbeholder vi oss retten til å justere prisene og tar kontakt med Kunde og gir en mulighet til å eventuelt avbestille leveransen.

5. Vi forbeholder oss retten til å avvike fra de avtalte parameterne dersom slike avvik er vanlige i bransjen. Dette skal gjelde spesielt for produsentens variasjoner og tekniske modifikasjoner, forutsatt at de ikke påvirker egnethet for bruk eller avtalt kvalitet.

6. Avtaler, spesielt muntlige avtaler, løfter og forpliktelser, garantier og forsikringer fra våre salgsmedarbeidere skal bare være bindende etter skriftlig bekreftelse.

7. Med mindre annet er spesifisert, skal bestilte Produkter monteres av oss før levering. I andre tilfeller skal Kunden være ansvarlig for å montere bestilte Produkter for egen regning. Dersom Kunden instruerer oss om å montere produktene, skal vilkårene for montering inkludert i tilbudet være gjeldende.

8. Vi bruker krypteringsprotokollen Secure Socket Layer (SSL), som er bransjestandard, for å ivareta sikkerheten til informasjonen i bestillingen. Dette betyr at all personlig informasjon, inkludert kredittkortnummer, navn og adresse ikke er tilgjengelig for andre enn autoriserte brukere under personvernerklæringen.

C) Pris- og betalingsvilkår

1. Prislisten oppdateres fortløpende, og Leverandøren har anledning til å endre prisene i prislisten uten varsel. Alle priser er uten merverdiavgift.

2. Den oppgitte transportkostnaden i Nettbutikken er bekreftet i bestillingsbekreftelsen og skal, med mindre annet er spesifisert, betales av Kunden. Den totale fraktkostnaden beregnes ved å summere fraktkostnaden for hvert enkelt Produkt. «Per produkt»-kostnaden er en flat sats basert på vekt eller volum. Hvis ytterligere fraktkostnader påløper, skal Leverandøren informere Kunden om det og kostnaden oppgis på bestillingsbekreftelsen.

3. Gjeldende betingelser for følgende betalingsmetoder:

i) Kredittkort: Ved betaling med kredittkort skal Kunden oppgi kortnummer, kortets utløpsdato og CVR-nummer. Kortbehandlingen er SSL-kryptert av PAYEX, en PCI-sertifisert betalingstjenestetilbyder. Kunden er forpliktet til å sikre at kortet har tilgjengelige midler til TMHNO krediteres kjøpsprisen i bestillingen. Hvis det er utilstrekkelig dekning eller betalingen av andre årsaker ikke kan gjennomføres, har TMHNO rett til å kansellere bestillingen eller sende en faktura for beløpet.

ii) Faktura: Betalingsbetingelsen er 20 dager fra fakturadatoen. For å overholde betalingsfristen, må det utestående beløpet være mottatt innenfor denne perioden. Det gis ingen rabatter for tidlig betaling. Betaling med faktura forutsetter kredittgodkjenning.

iii) Korttidsleie; Ved å velge finansieringsalternativet korttidsleie, har Kunden mulighet til å korttidsleie Produktet, i samsvar med vilkårene våre for korttidsleie beskrevet videre i avsnitt G. Kunden kan da returnere Produktet ved utløp av leieperioden.

iv) Langtidsleie 36 måneder; Ved å velge finansieringsalternativet «36 måneders leie», kan Kunden leie Produktet i 36 måneder, i henhold til vilkårene våre for langtidsleie, videre beskrevet i avsnitt G. Leiegebyret fakturerer månedlig, med 30 dagers betalingsfrist etter fakturadatoen. Ved forsinket betaling påløper lovbestemt forsinkelsesrente.

4. Betalingsvilkår for tilleggstjenester: Ved valg av en Tjeneste, som beskrevet i avsnitt H, håndteres Kundens forespørsel som beskrevet i avsnitt B. De oppgitte prisene for Tjenester i Nettbutikken er bare veiledende, og er underlagt spesifikasjonen i Serviceavtalen mellom parten, se punkt H.

5. Leveringsdagens priser gjelder med mindre annet er avtalt. Er bestemt pris tilbudt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringsdagen overstiger kursen på tilbudsdagen med mer enn 2%. Tillegget tilsvarer endringen i valutakursen. Med valutakurs menes Norges Banks midtkurs ved dagens slutt. Prisene gjelder salgsgjenstanden levert i overensstemmelse med punkt 6, sammenholdt med den inngåtte avtale.

Betaling skjer 20 dager etter levering med mindre annet er avtalt. Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.
Kjøperen skal ved forsinket betaling betale forsinkelsesrenter i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling

6. Kunden skal ikke ha rett på fradrag i form av motregning, motkrav, rabatt, reduksjon eller på annen måte mot skyldige beløp.

7. Dersom det med rimelighet kan antas at Kunden ikke vil kunne oppfylle sine betalingsforpliktelser som følge av insolvens eller hvis omstendighetene på andre måter i betydelig grad svekker Kundens betalingsevne, forbeholder vi oss retten til å utsette levering av én eller flere bestillinger av Produkter eller Tjenester, eller kansellere slike bestillinger med umiddelbar virkning. Hvis Kunden ikke betaler 10% av forfalte beløp innen tre uker fra forfall, skal det forstås som utilstrekkelig betalingsdyktighet. Det samme skal gjelde ved en betydelig nedgradering av kredittverdighet.

D) Leveringsperiode og forsinkelse

1. Levering skal gjøres til leveringsadressen spesifisert av Kunden. Hvis adressen spesifisert av Kunden er feil, ufullstendig eller utydelig, skal Kunden være ansvarlig for alle kostnader dette medfører.

2. Med mindre annet er angitt i bestillingsbekreftelsen er informasjon om ledetider for levering og leveringsdatoer basert på foreløpige estimater og kan være gjenstand for endringer. Levering av Produkter regnes som fullført ved levering, i henhold til gjeldende INCOTERM (2010), som, med mindre annet er avtalt skriftlig, skal være Ex Works. Leverandøren skal ikke være ansvarlig for endringer i leveringstiden. Ved vesentlig forsinket levering kan Kunde velge å avbestille eller terminere bestillingen eller Produktene anses som godtatt av Kunden ved faktisk levering.

3. Hvis Kunden ikke er i stand til å motta produktet på leveringstidspunktet eller ikke gir oss tilstrekkelige leveringsinstrukser, kan vi, uten å begrense eventuelt andre rettigheter vi måtte ha, (i) oppbevare varene i våre lokaler og fakturere Kunden for oppbevarings-, transport- og håndteringsgebyrer som påløper (inkludert forsikring); og/eller (ii) selge eller levere Produktene til en tredjepart i det aktuelle landet til den beste prisen som med rimelighet lar seg gjøre og (etter fratrukket oppbevarings- og salgskostnader) belaste Kunden for underdekning sammenlignet med prisen i bestillingsbekreftelsen.

4. Hvis en bestilling inneholder flere Produkter, har vi rett til å sende delleveringer, som vi kan fakturere separat.

5. Kunde er ansvarlig for å kontrollere levering ved mottak, varsle om og evt. dokumentere skader på gods.

6. Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt. Levering anses skjedd selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider, jf. punkt 15, eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

7. Opplasting og forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko med mindre annet er avtalt. 

Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale regler for tolkning av handselsuttrykk (Incoterms 2010), dog går de regler som er fastsatt i disse salgsbetingelser foran i kollisjonstilfelle. Inneholder den skriftlige avtale intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen ex works («fra lager» ved levering fra selgerens lager og «fra fabrikk» ved verks-levering).

E) Returpolicy

1. I tillegg til retur under avsnitt C (2) (iii) skal vi godta retur av Produkter som ikke er skadet eller andre leverte artikler som mottas av oss innen 14 dager fra mottak, forutsatt at de er i den originale emballasjen uten brutte forseglinger, at de ikke er laget på bestilling, at de returneres til oss for kundens regning, og at returskjemaet er vedlagt. Ved retur av deler beregnes et returgebyr på minimum 20%.

2. Betalte fakturaer om avtalt retur skal krediteres ved utstedelse av en kreditnota eller, ved kredittkortbetaling, refunderes Kunden. Det refunderte beløpet skal være det samme som den betalte kjøpsprisen.

F) Garanti

Nye Produkter beskyttet av produsentens produktgaranti er oppgitt på Produkt-siden. Brukte produkter som er reparert/modifisert er beskyttet av produsentens produktgaranti i perioden som er oppgitt for Produktet. Gyldigheten til en garanti forutsetter Kundens overholdelse av produsentens garantivilkår.

G) Lang- og korttidsleie

En forespørsel om leie av en spesifikk produktmodell kan sendes til oss. Forespørselen, som ikke er bindende for oss, må inneholde Kundens kontaktopplysninger samt ønsket leieperiode og spesialforespørsler (hvis aktuelt). Ved mottak til vår oppgitte e-postadresse skal det utstedes en mottaksbekreftelse, og hvis forespørselen godtas, skal vi sende en leieavtale for signering. Leiealternativene, under underavsnitt C3 (iii) eller (iv), forutsetter inngåelse av den utsendte leiekontrakten samt en kredittvurdering og beslutning om innvilgelse av kreditt. Ved konflikter eller uoverensstemmelser mellom disse generelle vilkårene og leiekontrakten, skal leiekontrakten være gjeldende.

H) Servicekontrakter

1. Disse generelle vilkårene skal gjelde sammen med en avtale om forebyggende vedlikehold inngått mellom partene. Serviceavtalen spesifiserer Produktet og vilkårene for Tjenesten, som skal ha høyere prioritet enn disse generelle vilkårene ved konflikt eller uoverensstemmelser.

Nettbutikken tilbyr følgende Servicekontrakter til utvalgte produkter eller på forespørsel fra Kunde:

(i) Årlig sakkyndig kontroll

(ii) Service Mini

(iii) Service Basic

2. Prisene for Tjenester oppgitt i Nettbutikken er bare veiledende. De inkluderer kompensasjon for Leverandørens arbeid og reise. Reiseutgifter kan være oppgitt separat i kontrakten. Prisene forutsetter inspeksjon på stedet og/eller andre omstendigheter på stedet som Leverandøren ikke har kjennskap til. Arbeidet utføres i Leverandørens normale kontortid, på ukedager fra 07.00 til 15.00. Overtid og levering av deler og tilbehør samt andre kostnader skal belastes i henhold til Leverandørens prisliste gjeldende på tidspunktet for vedlikeholdet.

I) Force Majeure

Vi forbeholder oss retten til å forsvare levering av Produkter eller kansellere bestillingsbekreftelser eller redusere volumet av Produkter som leveres til Kunden, og slike tilfeller skal ikke regnes som brudd på noen av våre forpliktelser under de generelle vilkårene hvis det skyldes omstendigheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert, uten begrensninger, force majeure-hendelser, offentlige tiltak, krig eller nasjonale kriser, terrorhandlinger, protester, opprør, sivil urolighet, brann, eksplosjon, flom, epidemi, lock-out, streik eller andre arbeidslivskonflikter (knyttet til vår eller Kundens arbeidsstyrke), eller begrensninger eller forsinkelser som påvirker transportører eller evnen til / forsinkelser i å skaffe råvarer og annen forsyning fra leverandørene våre til riktig tid.

J) Begrensning av erstatningsansvar

1. Leverandøren skal ikke være erstatningsansvarlig for brudd på disse generelle vilkårene eller lovverk, erstatningsrett (inkludert, men ikke begrenset til uaktsomhet) for tap av profitt, produksjon, kontrakter eller omsetning eller forventede besparelser, økninger av driftskostnader, eller for noe finansielt eller økonomisk tap eller indirekte skader eller følgeskader som Kunden eller en tredjepart måtte blir påført.

2. Leverandørens samlede ansvar under disse generelle vilkårene skal ikke under noen omstendigheter overskride ordreprisen.

K) Immaterielle rettigheter

Vi beholder de ubegrensede immaterielle rettighetene («IPR») (inkludert, men uten begrensning, opphavsrettigheter, designrettigheter og rettigheter til varemerker samt kommersielle patenter) til Produktene, kostnadsestimater, tegninger, bilder, produktillustrasjoner, produktfilmer og alt annet innhold, inkludert multimediainnhold, på Nettsiden. Dersom programvare eller andre immaterielle rettigheter er inkludert i eller med et Produkt, gis Kunden herved en ikke-eksklusiv lisens for bruk av slike immaterielle rettigheter i den grad det er nødvendig for bruk av det aktuelle produktet. Annen bruk eller spredning, spesielt overføring, duplisering, publisering og utlevering, inkludert eksemplarer i utdragsform av Produkter og/eller innhold i Nettbutikken, krever skriftlig forhåndssamtykke fra oss.

L) Datafangst og bruk av data

Toyota trucker produserer og lagrer bruksdata som blir overført til Toyota for videre behandling. Data fra truckene blir brukt til å forbedre vår logistikkløsninger, produkt, utleietilbud og servicetilbud. Toyota og våre underleverandører kan samle, bruke, endre og kopiere data i henhold til denne kontrakten. Kundens immaterielle rettigheter blir respektert og gjeldende lovverk blir fulgt. Juridiske krav om personlige data blir ikke berørt.

M) Salgspant

Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive renter, omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg i forbindelse med salget. Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres, f.eks. ved at et vanlig kontant/kredittkjøp endres til et kjøp på av-betaling.

Frem til kjøpesummen er endelig oppgjort, er kjøperen uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang, herunder kan kjøperen ikke videreselge salgsgjenstanden før kjøpesummen er gjort opp i sin helhet. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelsen har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt, har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jf. pantelovens § 3-22).

 

 

Fjern alt