Vår innvirkning på miljøet

Toyota Material Handling Europe har gjort en seriøs innsats for å redusere innvirkningen på miljøet. Vi jobber hardt for å redusere utslipp av klimagasser (GHG) gjennom hele forsyningskjeden vår og tilpasser våre klimareduksjonsmål med europeiske standarder. Målet vårt er å nå netto null globale utslipp senest i 2050. Vårt Net Zero-program krever koordinert handling på tvers av verdikjeden, både oppstrøms og nedstrøms. Ved å øke driftseffektiviteten og i økende grad prioritere reparasjon, gjenbruk, oppussing og resirkulering av produkter, streber vi gradvis mot en sirkulær forretningsmodell.
Fjern alt