Code of Conduct - vårt oppdrag, formål og felles verdier

Toyota Material Handlings Code of Conduct skisserer våre prinsipper og standarder som alle ansatte og tredjeparter som handler på vegne av selskapet forventes å overholde. Å handle med integritet og overholde alle gjeldende lover og forskrifter, vil utgjøre forskjellen når det gjelder å drive strategisk vekst.

Normer, regler og ansvar for riktig praksis

Vårt verdigrunnlag stadfestes gjennom våre etiske retningslinjer. Etiske retningslinjer fastsetter forventet etisk oppførsel til våre ansatte når de samhandler med hverandre, med kunder, med leverandører, med andre interessenter eller med samfunnet for øvrig. Den dekker et bredt spekter av emner; som diskriminering og respekt for menneskerettigheter, situasjoner som bruk av selskapets eiendeler, innsidehandel, overholdelse av lokale lover og forskrifter og vern av ytre miljø.

Les mer i vår Code of Conduct

Skape en åpen og positiv atmosfære

Vi er forpliktet til et miljø der åpen og ærlig kommunikasjon forventes av oss. Vi forsikrer enkeltpersoner om at de kan og bør rapportere brudd på samsvar med tillit.

Har du noen spørsmål eller bekymringer du ønsker å ta opp, kan du alltid kontakte:

  • Linjeledere
  • Funksjonelle ledere (f.eks. økonomisjefer eller HR-ledere)
  • Ansvarlig for forretningsforhold (selger eller kjøper)
  • General Counsel gjennom Group Compliance (compliance@toyota-industries.eu)

 

Code of Conduct Helpline er her for deg

Vår Code of Conduct Helpline er valgfri å bruke, og rapportering kan gjøres anonymt, selv om det foretrekkes at du identifiserer deg for bedre å kunne beskytte individet og for å undersøke saken. Vår Code of Conduct Helpline drives av en uavhengig tredjepart og er døgnåpen både for online rapportering og på telefon. Hvis du ønsker å sende inn en rapport til vår Code of Conduct Helpline, kan du klikke på linken under.

Vi ber om forståelse for at vårt «whistleblower» system ikke kan akseptere eller videresende kundeklager. Vennligst benytt våre salgskanaler eller kontakt din salg- eller service representant fra selskapet, og vi vil mer enn gjerne motta din bekymring og ta de nødvendige steg for å gi deg en best mulig håndtering av saken.

Code of Conduct Helpline
Fjern alt