Kampanje for et sunt og produktivt arbeidsmiljø

I Toyota Material Handling Europe ser vi på helse og sikkerhet for våre ansatte og kunder som svært viktig. Det er derfor vi har vært en kampanjepartner av EU OSHA i over 10 år nå.

Sikre operasjoner

Med vårt fortsatte partnerskap med EU OSHA og den nye kampanjen 2020-2022 ‘Healthy Workplaces Lighten the Load’, ønsker vi å få et arbeidsmiljø som er trygt, sunt og produktivt for ansatte og kunder. Effektiv styring av sikkerhets- og helserisiko på arbeidsplassen kommer alle involverte til gode. Det er bra for arbeidstakere, bra for samfunnet og bra for virksomheten.

Kampanjen Lighten the Load tar sikte på å øke bevisstheten om arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser og behovet for å håndtere dem og fremme en kultur for risikoforebygging. Det vil bare lykkes hvis alle på arbeidsplassen er godt informert om risikoen og tiltakene som kan tas for å forhindre dem. En annen suksessfaktor for å forebygge ulykker og dårlig helse på jobben er å skape en kultur med risikoforebygging, der alle forstår at sikkerhet og helse er viktig for organisasjonen som helhet.

The Healthy Workplaces Good Practice Awards

The Healthy Workplaces Good Practice Awards fungerer som en plattform for å dele informasjon og fremme god praksis over hele Europa med hjelp fra konkrete eksempler på organisasjoner. EU-OSHA vil invitere alle kolleger, europeiske arbeidsgivere eller andre forretningspartnere og fagpersoner innen operativ helse og sikkerhet på alle arbeidsplassnivåer til å delta. Vinnerne vil motta en pris ved en seremoni i april 2022.

Slik kan du delta >

 

EU-OSHA partnerskap

I 2013 ble Toyota med i styringskomiteen for EU-OSHA benchmarking-initiativet, og utvekslet beste praksis med andre EU-OSHA-partnere med en grundig forståelse av kundesikkerhet, samt hvordan og når ulykker inntreffer. Tidligere samarbeid inkluderer kampanjen 2010-2011 om ’Safe Maintenance’, 2012-2013-operasjonen ’Working Together for Risk Prevention’, 2014-2015-kampanjen ‘Healthy Workplaces Manage Stress’, 2016-2017-kampanjen ‘Healthy Workplace for All Ages’ og sist Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances i 2018-2019.

Truckfører kjører BT Optio til ordreplukking

Vårt produktutvalg

Se hele vårt utvalg av trucker, inkludert skyvemasttrucker, palletrucker og plukktrucker.

Les mer

Mennesker ser på trucker

Vår tilnærming til bærekraft

Sammen bidrar vi til å maksimere sikkerheten, minimere miljøbelastningen og optimalisere forretningsprosessene.

Les mer

Bilde av tekst på whiteboard

The Toyota Way

Vår misjon er å stå for effektiv materialhåndtering, derfor har vi et sett av verdier vi kaller The Toyota Way.

Les mer

Fjern alt