Vår tilnærming til styresett

Det er avgjørende å sikre at vi har de riktige retningslinjene, prosessene og en etisk forretningskultur. Vi har som mål å operere åpent og transparent, og å heve våre standarder. Vår styringsstrategi definerer en sterk organisasjonsstruktur, retningslinjer for forretningsatferd og praksisretningslinjer. Vi fremmer en bedriftskultur som oppmuntrer til helse, sikkerhet og velvære for alle arbeidstakere. Utøvende ledelse og tilsynsorganer har som mål å beskytte rettferdig forretningspraksis som håndterer tilknyttede risikoer, overholdelse, bestikkelser og korrupsjon.
Fjern alt