Hvilke fordeler får du med Smarte Trucker?

Smarte Trucker kan kobles til flåtestyringsverktøyet I_Site. Det vil gi deg bedre oversikt over din truckpark og vil gjøre deg i stand til å styre lageret på en bedre måte. Med hjelp av I_Site kan du endre innstillinger på truckene fra internett, som vil være veldig praktisk når behov endrer seg. Enten om du har bare én truck, eller om du har en flåte på mange hundre trucker så vil du finne nyttige funksjoner i I_Site. Her er noen eksempler på hvordan du kan få mer ut av din truckpark med I_Site.

1. Økt produktivitet

Forbedret utnyttelsesgrad

Det er ikke enkelt å ha oversikt over hvor mye truckene blir brukt, spesielt ikke hvis du har flere lokasjoner. Dette kan føre til sløsing av ressurser uten at man er klar over det. Visste du for eksempel at gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på en truck bare er 35%? Med andre ord så står truckene ubrukt 65% av tiden. Det kan være flere årsaker til at en truck har lav utnyttelsesgrad, men for å komme til bunns i det må man først være klar over det.

Toyota Material Handling sine Smarte Trucker måler nøyaktig hvor mye truckene blir brukt. Du kan lett identifisere sesongtopper og finne ut hvor mange trucker du trenger til en hver tid. I mange tilfeller kan det være kostnadseffektivt å redusere truckparken, og heller benytte seg av korttidsleie ved sesongtopper. I andre tilfeller så kan man flytte trucker mellom avdelinger og spare kostnader på det viset.

Vår erfaring er at storkunder ofte har for mange trucker i forhold til sitt faktiske behov. Det er kostnadsdrivende ettersom truckene trenger service, lading, og de opptar plass. Vi ønsker å selge trucker, men vi ønsker også langvarige kundeforhold, så vi hjelper deg gjerne med å optimalisere truckparken din.

Tryggere kjøring

Det er ofte slik at en eller to førere står for en stor andel av skadekostnadene på et lager. Uvøren kjøring er kostnadsdrivende, men det er også farlig. Vi ser en målbar adferdsendring når kunder tar i bruk I_Site. Det fører til reduserte skadekostnader og en tryggere arbeidsplass. Med I_Site kan du identifsere hvilke førere som trenger mer opplæring, som igjen vil gjøre arbeidsplassen enda tryggere. Tilgangen i I_Site er modulbasert så personvernet blir ivaretatt samtidig som man får disse positive effektene.  

 

Smart benchmarking

Hvis ditt selskap har flere lokasjoner så er du nok kjent med at det er vanskelig å ha god oversikt over alle aktiviteter, og enda vanskeligere å sammenligne og måle bruk mellom lokasjoner. Med I_Site blir dette lekende let!

2. Forbedret sikkerhet

Tilpasset hastighet gir redusert risiko

Det å gjøre arbeidsplassen trygg for de ansatte er en kontinuerlig prosess. Det er en jobb som aldri blir ferdig. Smarte Trucker med I_Site hjelper deg godt på vei med å skape en tryggere arbeidsplass ettersom truckens kjøreegenskaper kan tilpasses ferdighetene til føreren. Lavere fart reduserer risikoen for personskader, samt skader på truck, varer, porter og reoler.

 

Støtsensor

Når et støt oppstår i forbindelse med truckkjøring så er det ikke bare trucken som blir skadet. Det er mer sannsynlig at det oppstår skader på varer, porter og reoler, noe som kan være svært kostnadsdrivende. Våre analyser tilsier at de totale skadekostnadene i forbindelse med truckkjøring er 8 til 10 ganger høyere enn skadekostnaden på selve trucken. Det er fordi trucken er mer robust enn gjennomstander som blir påkjørt.

Smarte Trucker har en innebygd støtsensor som måler G-kreftene som maskinen blir utsatt for. Vi anbefaler nøye oppfølging av kraftige støt. Du kan få push-melding om kraftige støt via I_Site-appen. Dette er et nyttig verktøy for avdelingsledere, som da kan følge opp hendelser i sanntid.

Det er også mulig å programmere trucken til å gå i krypmodus når den blir utsatt for kraftige støt. Dette gjøres med et par tastetrykk I I_Site-portalen. Trucken vil da forbli i krypmodus frem til en driftsleder har inspisert trucken og tilbakestilt den. Krypmodus kan tilbakestilles fra nett, app, PIN-kode eller adgangskort. Maskinene er utstyrt med GPS-sender så du kan også se hvor og når en maskin har blitt utsatt for et støt.

Digital daglig kontroll

Daglig kontroll av maskiner er lovpålagt i Norge. Likevel erfarer vi at dette ofte ikke blir gjort. Med I_Site kan daglig kontroll utføres digital, med hjelp av en skjerm som monteres på trucken. Trucken kan programmeres til å gå i krypmodus hvis daglig kontroll ikke blir utført. Ergo er man nødt til å utføre daglig kontroll korrekt.

 

Behold kontrollen med I_Site

Når du ikke selv befinner deg på lokasjonen, eller hvis du er ansvarlig for flere lokasjoner så er det utrolig vanskelig å ha full oversikt over driften. I_Site hjelper deg med å ha bedre oversikt, uansett hvor du befinner deg, eller hva som skjer

3. Utvidet levetid på maskin og batteri

Lengre levetid på maskin

Det er driftskritisk at truckene dine er klar for bruk når de skal være det. Det er derfor svært viktig å unngå nedetid på maskinene. Med korrekt bruk av I_Site vil maskinene bli utsatt for færre støt og de vil derfor vare lenger. Du får også komplett oversikt over kostnader, slik at det blir enklere å avgjøre når maskinene bør byttes ut.

 

Lenger levetid på batteri

Bytte av batteri er noe av det dyreste du kan gjøre på en truck. Hvis batteriet blir behandlet riktig vil det ta veldig lang tid før det blir nødvendig å bytte batteri. I I_Site-portalen får du full oversikt over laderutiner. Hvis et batteri blir ladet feil så vil du oppdage det og kan innføre nye rutiner.

Vil du lære mer om fordelene med Lithium ion-batterier?
Les mer om Li-Ion her >

4. Reduserte kostnader

Lavere driftskostnader

Livstidskostnader bør være et hovedfokus for logistikkselskaper. Det spiller liten rolle om innkjøp er billig hvis de løpende kostnadene er høye. Mange bekker små blir en stor å.

Når truckene blir behandlet bedre så går selvfølgelig skadekostnadene ned. Du kan derfor forvente å få positiv avkastning på din investering når du bestiller I_Site.

Du finner også en komplett kostnadsoversikt i I_Site. Du vil se hver eneste krone som har blitt fakturert av Toyota, helt ned på detaljnivå. Hvis vi har byttet en skrue så finner du det som en egen kostnadspost.

 

Unngå skadekostnad og reduser forsikringspremie

Ulykker og skadekostnader kan bli dramatisk redusert når du tar i bruk sikkerhetsfunksjonene i I_Site. Dette kan også hjelpe deg med å få billigere forsikringer.

Les mer om I_Site

SE OGSÅ

Våre produkter

Vårt produktutvalg

Se hele utvalget vårt av gaffeltrucker, inkludert skyvemasttrucker, palletrucker og ordreplukkere.

Les mer

Autopilot utfører horisontal transport

Automatiserte løsninger

Gjennom vårt utvalg av automatiske trucker og lastebærere tilbyr vi avanserte, fleksible løsninger for smart og kostnadseffektiv godstransport.

Les mer

Truckfører på lithium-ion truck i et lager

Utvalg av unike litium-ion-produkter

Litium-ion-batterier har vist seg å være 30 % mer energieffektive enn blybatterier, med betydelig lavere CO2-utslipp.

Les mer

Fjern alt