Ryggealarm, 36-80 V

[Missing text '/UsedProduct/ReferenceImage' for 'Norwegian']
Ryggealarm, 36-80 V

Konstant signal, hvit lyd, istedenfor piping. Den tradisjonelle varslingen ved rygging kan oppleves irriterende og ofte ignoreres eller kan være deaktivert. Hvit lyd er ofte en fordel, da den er enklere å retningsbestemme. Den vil derfor være bedre enn f.eks piping ved rygging. Tradisjonell varsling med piping høres ofte bare i noen meters radius, mens med konstant varsling (hvit lyd) kan dette oppdages på lengre avstand. Det oppleves i tillegg bedre for de som jobber i nærheten da varslingen skjer tidligere. Ryggealarmen er designet for enkel plassering og med opptil 97 db høres den godt.

Egnede områder: Lagerhaller, Utendørs, Produksjon

Fjern alt