Batterisyre-pumpe

[Missing text '/UsedProduct/ReferenceImage' for 'Norwegian']
Batterisyre-pumpe

Ved vannfylling og lading av batterier hender det ofte at vann siver mellom battericellene og batterikassen. For å forhindre skade på battericellene og kassen bør vannet suges opp med det samme. Da er det greit å kunne suge dette opp med en syre godkjent håndpumpe. Denne pumpen er med en 6-liters tank, og en manuell håndpumpe.. Alle deler er avtagbare og derfor lett å holde ren.

Fjern alt