Automatisert lagring på høyt nivå gir høy nøyaktighet

Automatisering av repeterende oppgaver i operasjonene dine, som lagring og henting av varer, løker sikkerheten og nøyaktighet på stedet. Autopilot skyvemast-serien fra Toyota er utstyrt med skannere og synsstøttet laststøtte, noe som sikrer høy produktivitet og minimale skader ved lasthåndtering og kjøring. AGV-ene kan utstyres med lithium-ion-batterier for automatisk lading, noe som betyr at truckene kan lades mellom oppgavene uten behov for personell eller laderom, noe som gjør den helautomatisert.

Vil du lære mer?

Kontakt oss eller utforsk innholdsbiblioteket vårt

Kontakt oss Innholdsbiblotek

Fjern alt