Raskere plukking med fjernstyrte plukktrucker

En liten, enkel, ergonomisk og brukervennlig fjernkontroll til trucken, T-mote, forbedrer produktiviteten innen materialhåndtering. Den er spesielt godt egnet når man plukker varer hvor det er kort mellom plukkepunktene og kan øke effektiviteten med inntil 15% på lager med høy plukktetthet. Før fjernkontrollen T-mote ble introdusert, måtte operatørene ofte kjøre meget korte avstander mellom punktene for så å gå av trucken og laste varen på og kjøre til neste. Denne arbeidsmåten er både tids- og energikrevende, samt den negative effekten tung og gjentagende arbeidsmåte har på kroppen. T-mote endrer på dette og optimaliserer plukkeprosessen for maksimal produktivitet.

Ser du etter en plukktruck?

Sjekk det ut i nettbutikken vår eller utforsk innholdsbiblioteket vårt.

Plukktrucker Innholdsbiblotek

Fjern alt