Lagre mer og spar mer med halvautomatiserte skyttelpaller

Med Toyota Radioshuttle kan du lagre dypere og høyere samtidig som du eliminerer gangene. Dette lagringssystemet med høy tetthet vil øke lagringsplassen din og forbedre gjennomstrømningen. Radioshuttle pallebærere flytter seg raskt, men trygt gjennom reolene, og optimerer din truckflåte, personaltid og kostnader.

Vil du lære mer?

Kontakt oss eller utforsk innholdsbiblioteket vårt

Kontakt oss Innholdsbiblotek

Fjern alt