Hvordan måle og skape forbedring med I_Site-data

I_Site, Toyotas flåtestyringssystem, lar deg kontrollere, måle og forbedre din daglige drift enten det gjelder truckene dine eller førerne dine. Når som helst, hvor som helst, via et skreddersydd dashbord, vil du få en fullstendig oversikt over driften din, online eller via I_Site-appen på telefonen. Som et resultat vil du øke produktiviteten, forbedre sikkerheten på arbeidsplassen og redusere de totale kostnadene med smarte trucker koblet til Toyota I_Site.

Vil du lære mer?

Kontakt oss eller utforsk innholdsbiblioteket vårt

Kontakt oss Innholdsbiblotek

Fjern alt