Hvordan fylle drivstoff på brenselcelle gaffeltrucker?

Toyotas hydrogenbrenselcellegaffeltrucker kombinerer bærekraften til en elektrisk truck med det praktiske og korte påfyllingstiden til en forbrenningsmotor. Å fylle drivstoff på hydrogentanken din er forskjellig fra å fylle drivstoff på en forbrenningstank. Det er derfor vi laget denne trinnvise guiden for å fylle drivstoff på brenselcellegaffeltrucker.

Vil du lære mer?

Kontakt oss eller utforsk innholdsbiblioteket vårt

Kontakt oss Innholdsbiblotek

Fjern alt