Hvor mye manøvreringsplass trenger en truck?

Når du kjøper en ny gaffeltruck for en eksisterende operasjon eller designer et nytt lager, må du ta hensyn til flere kriterier, et viktig kriterie er gangbredden til trucken. En truck krever en viss plass for å kunne snu, ved løfting eller nedsetting av en last.
Fjern alt