6 spørsmål for å sjekke om en tauetraktor passer for deg

Bedrifter blir stadig utfordret når det gjelder kvalitet, effektivitet og sikkerhet, spesielt med at e-handel og nettbestillinger blir en naturlig del av kundens kjøpsatferd. Å måtte flytte rundt på flere produkter og materialer, kan kreve å revurdere din materialhåndteringsoperasjon for å nå denne økte gjennomstrømningen samtidig som sikkerheten opprettholdes. En løsning kan være å gå «gaffelløs»: flytting av materialer via lastbærere med hjul trukket av en tauetraktor. Ved å stille deg selv disse 6 spørsmålene kan du finne ut om en tauetraktor kan forbedre effektiviteten i driften din. ​

Håndterer du varer i stedet for paller?

 

Varehåndtering

I produksjon, hvor just-in-time-tenkning krever at nøyaktig de riktige komponentene er på plass til et gitt punkt i produksjonsprosessen for sikre god ordregjennomstrømningen, er varehåndtering nødvendig for å unngå overflødig materiale gjennom hele prosessen. I e-handelsbransjen, hvor enkeltvarer velges ut for sluttkunder og sorteres under plukkrunden, trengs det effektive løsninger for å flytte produkter. Varehåndtering er vanlig med rulleburhåndtering.

Her er tauetraktor for gående fører som Toyota Tracto W-serien en god løsning for å forbedre ergonomien og det er sikrere enn å transportere for hånd. Totalt sett er taueløsninger for fotgjengere eller stående fører et godt alternativ til tradisjonelle gaffeltrucker ved håndtering av enkeltvarer. De er trygge, enkle å manøvrere og perfekte for transport av paller og plukking av enkeltvarer.

 

Trenger du å flytte flere laster samtidig?

 

Effektive slepetog

En tauetraktor med et tog av vogner vil gi deg stor fleksibilitet i hva slags gods du kan transportere. Det finnes et stort utvalg av lastbærere som du kan velge mellom for å sette sammen et slepetog. Dette gjør at du kan håndtere ulike laststørrelser, laste fra én eller begge sider, flytte gods via paller, bokser eller andre lastbærere. Slepetogløsninger muliggjør effektiv bruk av arbeidskraft og maksimerer verdiøkningen for virksomheten din.

 

Oppdag våre tauetraktorer

Driver du med just-in-time produksjon?

Just-in-time levering

Ideen bak gaffelfri håndtering er etterfylling av materiale etter hvert som det brukes, i stedet for å holde overflødig materiale på produksjonsgulvet. Tauetraktorer som Toyota Tracto TSE kan brukes til såkalte ‘melkerutekjøringer’, som er en kontinuerlig rute som slepetraktorer følger rundt fabrikken med stopp på angitte punkter, enten avlevering eller henting av tilhengere eller varer.

Tauetraktorer er svært nyttige hvis operasjonene dine bruker JIT-prosesser (Just In Time). Dette gir deg lavere risiko for flaskehalser, med mer fleksibilitet og en mer effektiv måte å jobbe på. Slepekjøretøyer støtter en effektiv flyt; færre personer trengs for å flytte like mye gods, og mindre utstyr på gulvet fører til tryggere arbeidsmiljø og færre hendelser.

Forventer kundene dine høy fleksibilitet i voksende e-handel?

 

Optimalisert plukking

Med de voksende e-handelsbedriftene forventer kundene svært raske leveringstider. Derfor bør enkelt- eller flerordreplukking være raskt og enkelt.

Dedikerte traktor- og vognløsninger med tilpassede hyller kan optimere din ordreplukkeoperasjon for e-handel. Tauetraktorene kan også brukes til lagerpåfylling da de gir fleksibiliteten til å transportere mengder av store og/eller små varer til forskjellige lokasjoner.

 

Kontakt oss

Har du sikkerhet og førerkomfort høyt på prioriteringslisten din?

Sikker drift

I en gaffelfri operasjon har førere fri sikt fra tauetraktorens kjøreposisjon. Traktorer sleper lastebærerne etter seg og beveger seg kun fremover, noe som er en stor fordel når det gjelder sikt og muligheten til å kommunisere med andre førere.

Spesielt i travle områder som flyplasser er synlighet og sikkerhet av høy betydning. I tillegg tilbyr førersittende slepetraktorer som Simai serien med lukket kabin føreren en komfortabel arbeidsplass under langdistansekjøring i alle værforhold.

Å gå fra gaffeltruck til et gaffelfritt alternativ er en ganske stor forandring. Derfor er det viktig å utdanne de ansatte til å forstå hvordan de skal flytte materialer og samhandle med tauetraktorer.

 

Oppdag våre tauetraktorer

Vurderer du automatisering av lageret ditt?

 

Repetetiv lasthåndtering

Automasjon optimerer vareflyten samtidig som skader, tid og kostnader minimeres. Arbeidere blir tilgjengelige for å håndtere mer komplekse oppgaver i stedet for repeterende prosesser. Ved å automatisere materialhåndteringen din kan du lettere jobbe just-in-time og ha fokus på Lean-tenking.

Automatiserte tauetraktorer kan ta over gjentatt transport og levere varene presist og sikkert til den angitte stasjonen. En god måte er å starte med standard tauetraktorer, og når driften er optimalisert kan du bytte til en halv- eller helautomatisert løsning.

 

Hvordan Toyota implementerte automatisert tauing
Truckfører kjører BT Movit tauetraktor i bilfabrikk

Produksjon

Vi er stolte av å kunne levere de beste løsningene som hjelper deg å implementere en lean produksjonsflyt.

Les mer

Autopilot utfører horisontal transport

Automatiserte løsninger

Gjennom vårt utvalg av automatiske trucker og lastebærere tilbyr vi avanserte, fleksible løsninger for smart og kostnadseffektiv godstransport.

Les mer

Fjern alt