Eksplosjonssikre trucker for tøffe industrier og enda tøffere forhold

I krevende arbeidsmiljøer, hvor sikkerhet er av største betydning, spiller utstyret en avgjørende rolle i å opprettholde trygge arbeidsforhold. Toyota har skreddersydd eksplosjonssikre trucker som oppfyller de høyeste sikkerhets- og prestasjonskravene i ulike industrier. Unngå risiko i utfordrende omgivelser med den riktige trucken.

Eksplosjonssikre gaffeltrucker

Er du klar over risikoen? Enten offshore, i kjemisk, farmasøytisk, papir eller næringsmiddelindustri så dannes det ofte eksplosive gasser, damper og støv under produksjon og lagring. Transport av disse stoffene er et risikoområde som må tas på største alvor. For å oppfylle kravene til å kjøre gaffeltrucker i farlige omgivelser, tilbyr vi spesielle eksplosjonssikre trucker sammen med vår partner Miretti. Forebygg ulykker ved å velge en EX gaffeltruck som sikrer maksimal eksplosjonsbeskyttelse.  

  • Eksplosjonssikre gaffeltruckløsninger fra en erfaren leverandør 
  • Sikker beskyttelse for mennesker og maskiner 
  • Spesialutdannede serviceteknikere 

Unngå risiko med den riktige EX gaffeltrucken

Vi tilbyr et bredt utvalg av eksplosjonssikre trucker i samarbeid med partneren vår Miretti. Dette gjør vi ved å fjerne tennkilden samtidig som vi bevarer truckens originale ergonomi og ytelse. Eksplosjonssikre gaffeltrucker er designet for å minimere risikoen for gnister, varmeutvikling eller elektrisk feil som kan føre til en eksplosjon i brennbare miljøer. Disse truckene er ofte sertifisert i henhold til ATEX-standardene – en europeisk standard for utstyr som skal brukes i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

  • Oppfyller ATEX-kravene *
  • For nesten alle diesel og elekriske trucker
  • For å eliminere faren for eksplosjon

* ATEX-direktiver er bestemmelser i EU for tydelig å identifisere trusler og faresoner innen eksplosjonsbeskyttelse. Begrepet ATEX er avledet av den franske forkortelsen for ATmosphère EXplosible. 

Eksplosjonssikker gaffeltruck for maksimal sikkerhet

Leter du etter en sikker EX gaffeltruck? Basert på nåværende modellserie og vår erfaring som erfaren produsent av eksplosjonssikre gaffeltrucker, utvikler vi spesielle eksplosjonssikre gaffeltrucker for optimal beskyttelse. Enten temperaturovervåking, ledende dekk, antistatiske stoffdeksler eller gafler dekket av rustfritt stål - hver komponent er designet for å eliminere risikoen for eksplosjon. I tillegg tilbyr våre eksplosjonsbeskyttede trucker den kjente høye standarden når det gjelder økonomi, sikkerhet og ergonomi.

  • Kvalitetskjøretøy fra dagens modellserie som grunnlag.
  • Høy ergonomisk- og effektivitetsstandarder.
  • Omfattende kvalitetskontroll før levering.
Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss her
Fjern alt