Sikkerhetsutstyr for føreren SEnS+

Ønsker du å øke sikkerheten på ditt lager? Din motvektstruck kan utstyres med vårt sikkerhetsutstyr for føreren SEnS+ (Smart Environment Sensor). SEnS+ er et aktivt støttesystem utviklet for å hjelpe truckførere med å unngå kollisjonsrisiko gjennom varsling og kontroll via truckens hastighet. Dette optimaliserer sikkerheten ytterligere samtidig som det opprettholder det viktige produktivitetsnivået og reduserer skadekostnadene.

Interressert?

Utforsk våre trucker tilgjengelig med SEnS+.

Motvektstrucker elektrisk Motvektstrucker gass/diesel

Fjern alt