BT Tyro elektrisk jekketralle

BT Tyro-familien er vår serie med palle- og stabletrucker som er perfekt for lette bruksområder i trange områder som detaljhandel, butikker, småindustrier og varehus. BT Tyro palletrucker er i tillegg også egnet for lasting og lossing av lastebiler. Pålitelig, enkel å bruke og tilgjengelig til en konkurransedyktig pris.
Fjern alt