Stablere for stående fører

Toyota BT Staxio li-ion D-modellen er designet for høyintensive stablingsapplikasjoner og er designet for å håndtere doble EURO-paller på en gang for å øke produktiviteten. LN-modellen er ideell for blokkstabling og stabling av last i høyden i smale ganger. Det kompakte chassiset er designet rundt Li-ion modulære batterier, for lavere vekt og energiforbruk.

Fjern alt