Truckførerkurs hos Toyota Material Handling

Med truckførerbevis i hånda åpner det seg mange muligheter for jobb. Som bedrift kan man oppleve hvordan grunnleggende truckføreropplæring kan forbedre sikkerheten og produktiviteten i virksomheten.
truckførerkurs i Norge

Vi tilbyr følgende opplæring

 • T1 Motorisert lede- og skyvetrucker (uten fast førerplass)
 • T2 - T5 Skyvemasttruck, støttebenstruck, høytløftende- og førerløftende truck, motvektstruck, sidelastende- og 4-veistruck
 • T6 - T8 Stortruck med løft over 10 tonn
 • C1 - C2 Teleskoptruck
 • G11 Løfteredskap
 • G4 Bro- og traverskran
 • Personløfterkurs klasse A, B og C

You will find our planned english courses (forklift training) by pressing the red button. Please contact us for more information about operator training in english

Se våre kurs her

Våre truckførerkurs

 • Varighet: 1 – 4 dager
 • Hensikt: trygg og effektiv bruk av truckene og sunne arbeidsstillinger
 • Sted: teori og praksis, ved en av Toyotas lokasjoner og/eller hos kunden

Hvis du trenger truckførerbevis, kan du ta et av våre mange truckførerkurs rundt om på våre lokasjoner i hele landet. Vi kjører både teori og praksis og allerede ved kursslutt kan du få ditt truckførerbevis.

Opplæringsprogrammet avhenger av antall deltakere og maskintyper. Vi tilbyr internopplæring og opplæring hos våre kunder og hjelper dine truckførere å forstå truckenes ulike funksjoner.

Ved å implementere en god sikkerhetskultur kan du optimalisere ikke bare sikkerheten, men også produktiviteten i driften. Det er også derfor vi gir opplæring til arbeidsledere, og med Toyota+ tilbyr vi opplæring i bruk av hele deres truckflåte. Våre instruktører kan alle spesialfunksjoner og kan bidra med fordypning og spesifikk opplæring, for eksempel Øko-kjøring og I_Site.

Hvorfor velge Toyota som samarbeidspartner for opplæring?

 • Vi hjelper deg med å forstå dine juridiske forpliktelser
 • Vi gir opplæring til dine formenn og ledere
 • Vi administrerer dine opplæringsjournaler 
 • Vi tilbyr opplæring både internt og på stedet
 • Vi analyserer ytelsen til førerne dine

Et produktivt lager starter med en trygg arbeidsplass. Siden arbeid med materialhåndteringsutstyr skaper et miljø med stor risiko, er det viktig å øke bevisstheten blant førerne. Å vite hvordan man kjører en gaffeltruck på en effektiv og trygg måte reduserer i seg selv risikoen for uhell. Dette iveretar ikke bare de ansattes sikkerhet og velvære, men reduserer også kostnadene for skader og arbeid.

Operator training session

Øk produktiviteten i virksomheten din

 • Forbedre kjøreferdighetene
 • Forbedre motivasjonen til førerne
 • Styrk truckkunnskapene

Et team med god opplæring og gode kjøreferdigheter styrker arbeidsflyten i virksomheten. Lageret vil få en større grad av standardisering og truckene vil behøve mindre service og vedlikehold.

Training session

Skap en kultur for sikkerhet

 • Minimer risiko
 • Start med ledelsen
 • Direkte utslagsgivende for bunnlinjen

En effektiv sikkerhetskultur fungerer bare hvis alle er oppmerksomme på farene og samarbeider for å unngå ulykker. Det er derfor viktig å ha fått god opplæring, ikke bare for operatørene, men også for ledere, formenn og andre lagermedarbeidere. På denne måten kan hele teamet og organisasjonen hjelpe til med å forbedre produktiviteten og redusere skadekostnadene.

Gi et løft til helse, miljø og sikkerhet

 • Færre ulykker
 • Færre skader
 • Mindre drivstofforbruk

Bedre kjøreadferd vil ikke bare redusere faren for ulykker ved lageret, men reduserer også antall belastningsskader blant de ansatte og stressnivået. Dette gir lavere arbeids- og skadekostnader i driften og lavere drivstofforbruk og utslipp.

Å velge opplæringen vår vil gi deg

 • Bedre avkastning på investeringer
 • Bedre produktivitet
 • Oppfyll miljøforpliktelsene
 • Lengre levetid for utstyret

Gå til påmelding
Leder ser på I_Site på iPad

I_Site flåteadministrasjon

I_Site kobler sammen truckflåten din online, samler inn data og gir deg en over hva som skjer og forteller hvordan du kan optimalisere driften.

Les mer

Toyota Service Concept

Toyota Service Concept

Vi gir uttrykk for lidenskapen vår for service med Toyota Service Concept, en strukturert tilnærming for å optimalisere tjenestene våre.

Les mer

Servicetekniker har service på en Toyota truck

Service

Serviceplanene våre holder hjulene i gang i virksomheten din og hjelper deg med å utnytte truckparken din best mulig, uansett merke, slik at du kan planlegge driften uten å være i tvil. 

Les mer

Produksjon

Produksjon

Et av kjerneområdene våre er løsninger for produksjon. Vi er stolte over å alltid levere de beste løsningene for å hjelpe deg med å utvikle en "lean" produksjonsprosess.

Les mer

Fjern alt