Aerial shot over Mjölby factory

Vår reise mot nullutslipp

En av de største utfordringene i verden i dag er å stoppe den globale oppvarmingen og stabilisere klimaet. Det er ikke lenger tilstrekkelig å utvikle forretningsmodeller som reduserer påvirkningen på miljøet. I stedet vurderes forretningsmodeller av investorer og kunder på deres bidrag til å oppnå FNs mål for bærekraftig utvikling.

Toyotas reise

Toyota Industries Coorporation (TICO) startet denne transformasjonsreisen for over 25 år siden. Toyota Material Handling Europe har en ledende rolle når det kommer til å drive endringer i bransjen, hvor fremtiden skal være CO2-nøytral. Toyota Material Handling har nå offentlig forpliktet seg til å oppnå nullutslipp innen 2030, innen egen virksomhet.

Dette nullutslippmålet støttes av Toyota Industries Corporation (TICO) 2050 Environmental Vision og deres Sixth Environmental Action Plan, som har en ambisiøs plan for klimaendringer. Energipolitikken er også i samsvar med EUs energieffektivitetsdirektiv og med nasjonal lovgivning i flere europeiske land.

 

Energipolitikk

Som følge av dette, har Toyota Material Handling Europe satt opp en energipolitikk som oppsummerer forventningene til sine interessenter, som kunder, eiere og regulatorer. Hver av disse har høye men forskjellige forventninger, som oppsummeres tydelig for ledelsen i alle enheter i selskapet.

Toyota Material Handlings energipolitikk baseres på tre pilarer og setter følgende mål for 2030:

  • Egen virksomhet skal være CO2-nøytral, milepæl for nullutslipp innen 2021 og ISO50001-sertifisering for alle enheter innen 2025;
  • Kartlegging av utslipp i forsyningskjeden og samarbeid med leverandører for å utvikle alternativer med lavt CO2-utslipp;
  • Utvikle en komplett serie av CO2-nøytrale produkter og løsninger innen 2030, med et mål om at alle maskiner hos kunders virksomheter er CO2-nøytrale i 2050.

 

""Fremtidens industri vil være karbonfri, og i Toyota tar vi ledelsen i å transformere vår industri. Vår neste milepæl er å bli helt karbonfri innen 2030 i vår egen virksomhet. "

- Tom Schalenbourg, Director Sustainable Development hos Toyota Material Handling Europe

 

Implementering av energipolitikken

Toyota Material Handling Europe har nullutslipp i hele virksomheten innen 2050 som mål. Én måte å oppnå nullutslipp er en ISO50001 sertifisering av alle de europeiske enheter. Et hvert ISO-system er en formell forpliktelse til å implementere en kontinuerlig forbedringsmetode (kaizen), og ISO50001 fokuserer på energieffektivitet. Å bruke mindre energi til å produsere samme volum bidrar til å redusere kostnadene og gir i tillegg mulighet for å investere i en raskere overgang til grønn energi.

ISO50001 er et styringssystem som starter med et energitilsyn fra en ekstern part som identifiserer muligheter som for eksempel å bytte til LED-belysning, automatisering og å kjøre økonomisk. Hver enhet ble bedt om å lage en rapport med prioriteringer, som danner grunnlaget for en handlingsplan med prosjekter for å oppnå sertifiseringen basert på energitilsynet. Prosjektene bør følges opp kontinuerlig, og policyene oppdateres basert på denne, alt i henhold til PDCA-tilnærmingen (plan, do, check, act). Et eksempel på dette kan være å bruke 5S på servicebiler og dermed redusere vekten og påfølgende energitap. Et annet eksempel er å flytte til en A-rangert bygning for å redusere utslippene.

Det er flere måter å redusere energisvinn på, foruten ISO50001. En av dem, som har vært vellykket for Toyota Material Handling, er mer åpenhet blant enhetene: ved å samle inn data fra alle enheter og rapportere på årsbasis. Dette gir selskapene muligheten til å se på eget forbruk og vurdere muligheter for forbedringer.

Svensk fabrikk er den første til å oppnå nullutslipp

Til tross for historisk lave oljepriser ser det imidlertid ikke ut til at energiprisene vil falle mye under krisen forårsaket av den nåværende pandemien. De kan derimot øke når regjeringer som ser etter økte inntekter og grønne løsninger på krisen, øker avgiftene på energi ytterligere. Dessverre er ikke energi og andre klimaspørsmål like viktige kostnadsdrivere i alle bransjer, selv om selskaper må prioritere dette. I Europa håndterer lovgivere klimaendringer forskjellig i hver region. Nord-Europa ser ut til å være i forkant, hvor det er opprettet et sterkt samarbeid mellom selskaper og samfunn for å sette ambisiøse bærekraftsmål som går enda lengre enn loven.

Siden august 2019 har Toyota Material Handling Manufacturing Sweden (basert i Mjölby) blitt anerkjent som en karbonfri fabrikk, med nullutslipp og som kun benytter grønn elektrisitet, fjernvarme og flytende biogass. Denne prestasjonen var mulig ved å bytte fra flytende petroleumsgass (LPG) til flytende biogass (LBG). Mjölby-fabrikken er den første enheten innen Toyota Material Handling Europe som oppnår nullutslipp, med forhåpentligvis følger flere enheter etter snart. Toyota Industries Corporation (TICO) tildelte derfor fabrikken TICO Group Annual Environmental Excellence Award (årlige miljøpris) for deres prestasjoner med prosjektet.

Fabrikkens ledelse og alle ansatte var umiddelbart innstilt på å oppnå resultat, og hadde klare forventninger til prosjektet og en sterk tro på at de kunne oppnå positive resultat.

 

"Vi er fornøyde med resultatet, men vi skal fortsette å gjøre en innsats og kontinuerlig prøve å gjøre det bedre (kaizen), når det gjelder energieffektivitet, men også innen transport og mange flere aspekter."

- Maria Välitalo, Sustainability Manager hos Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

 

Andre prosjekter innen energieffektivitet

Fabrikken i Mjölby planlegger også å oppnå ISO5001-sertifisering innen utgangen av dette året. Dette krever en omfattende kartlegging av hvordan anlegget kan spare enda mer energi på andre måter. De må bestemme hvilke endringer som kan ha størst innvirkning, hvilke tiltak som skal gjøres neste gang, og sette noen klare og spesifikke mål.

Et annet prosjekt den svenske fabrikken har investert i, er installasjon av solcellepanel på taket av bygningen. Selv om dette ikke vil bidra like mye til nullutslipp som å gå over til biogass, vil det likevel være en måte å redusere kjøp av elektrisitet til tross for at fabrikken allerede bruker grønn elektrisitet.

Som mange andre investeringer var ønsket om å oppnå nullutslipp en stor gevinst, både for miljøet, men også for virksomheten. «Det var et stort prosjekt, men ikke umulig å gjennomføre. Det gikk faktisk veldig greit. Vi er en av de første virksomhetene i Sverige som bruker biogass på denne måten og ved å vise hvordan det kan brukes for å drifte en stor fabrikk håper vi at vi kan være et godt eksempel for andre virksomheter også," sier Maria.

 

"Som i de fleste bedrifter som forplikter seg til å takle klimaendringer, er vår utfordring at det bare er en liten del av utslippene vi direkte kan påvirke. 80% kommer fra bruken av vårt utstyr, og 15% fra våre leverandører. Ved å oppfordre leverandører, kunder og andre interessenter til å skifte til grønn elektrisitet kan vi begynne å få de største utslippene våre ned. Ved å oppnå nullutslipp i vår svenske fabrikk, tar vi sikte på å gå foran med et godt eksempel."

- Tom Schalenbourg, Director Sustainable Development hos Toyota Material Handling Europe

 

Det neste avgjørende skrittet for Toyota Material Handling er å implementere den nye energipolitikken. Med sterkt engasjement hos alle ansatte kan dette bli en realitet. Den største utfordringen er stadig å oppnå full åpenhet gjennom hele forsyningskjeden om alle aspekter knyttet til energi, og å optimalisere energieffektiviteten til kundenes utstyrsbruk som et neste trinn.

 

Fjern alt