Toyota tar samfunnsansvar

Et lite bidrag kan hjelpe mange

I flere år har vi hjulpet Matsentralen på et nasjonalt nivå.

Et samfunnsansvar vi mener er viktig

Vi i Toyota Material Handling har alltid hatt fokus på å bidra i lokalsamfunnet.

I flere år har vi hjulpet Matsentralen på et landsdekkende nivå. Vi verdsetter og ser viktigheten av arbeidet Matsentralene gjør i Norge, og ønsker å gjøre arbeidsforholdene så gode som mulige for de ansatte og frivillige.

Driften av Matsentralen må dekkes av bidrag fra fond, kommune, leverandører, bedrifter og privatpersoner. Samarbeidet med Toyota Material Handling bidrar til at de kan fortsette sitt samfunnsnyttige arbeid i nærmiljøet. «Som en del av vårt arbeid innenfor bærekraft, bidrar Toyota Material Handling på flere områder i samfunnet,» forteller HR/IT/Kvalitet/HMS Manager, Solfrid Marken. Vi jobber også med flere av FNs bærekrafts mål, på samme måte som Matsentralen.

Hvem er Matsentralen?

Matsentralen er en ideell forening som formidler overskuddsmat fra matvarebransjer til veldedige organisasjoner. De har 7 matsentraler som dekker Norge fra nord til sør. Her tar de imot helt frisk mat som ellers ville blitt kastet i grossistleddet på grunn av standardkravene i forhold til holdbarheten, og gir det heller til de som trenger det. For å kunne få Matsentralen til å gå rundt arbeider det flere frivillige. Disse frivillige får trent seg innen arbeidslivet. Matsentralen formidler mat for omtrent 30 millioner kroner i året.

Matsentralen arbeider også med FNs bærekrafts mål, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Matsentralen bidrar til 7 av disse målene. I tillegg til å utrydde sult og fattigdom, ligger fokuset på bedre helse, mindre ulikheter i samfunnet, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon og et samarbeid for å kunne nå disse målene. Toyota Material Handling sitt partnerskap med Matsentralen skal være til hjelp for å kunne nå disse målene sammen.

Hvordan brukes støtten fra bidragsyterne i Trondheim?

- Toyota Material Handlings bidrag tilsvarer 5000 måltider til de som trenger det mest. Utover økonomisk støtte har vi både fått en vektjekketralle og gaffeltruck som er våre viktigste verktøy i hverdagen, forteller Bjørnsund. Som ideell forening er vi avhengige av økonomisk støtte fra privatpersoner og bedrifter som vil gjøre en viktig innsats for miljøet og mennesker som sliter i Norge.

Matsentralen formidler mat direkte til ulike brukere, slik som minstepensjonister, syke, rusavhengige, barnefamilier, hjemløse, og andre i lignende situasjoner. De formidler også mat til veldedige organisasjoner, som frelsesarmeen, Sorgenfri, Kirkens bymisjon, og andre frivillige sentraler.

Kasting av mat er et miljøproblem

Etter at Matsentralene begynte med dette tilbudet, har det også oppstått andre slike tilbud. Tilbudene skal være med å minske kriminalitet, utenforskap og fattigdom. Matsentralene er med på å forenkle hverdagen til de som trenger det.

Nasjonalt sett kastes over 385.000 tonn mat, noe som også er et miljøproblem. Matsentralen er derfor en god løsning på dette problemet, samtidig som de hjelper de som lever i fattigdom i Norge i dag. Det årlige matsvinnet i Norge per år tilsvarer et økonomisk tap på mer enn 20 milliarder kroner, i tillegg til at klimagassutslippene forbundet med matsvinn er høye. Det tilsvarer alle utslipp knyttet til persontransport (bil, buss, båt, tog og fly) i Norge. Matverdikjeden står for 25% av de totale klimautslippene globalt.

I tillegg til det Matsentralene gjør for å redusere kasting av mat og spare miljøet, tilbyr de også arbeidstrening til de som trenger det. De tilbyr arbeidstrening til personer som har vært utenfor arbeidslivet en lengre periode. Dette kan være personer som har vært på rusbehandlinger, gjennomført soning, sliter med psykisk helse, eller andre som har utfordringer med å komme seg tilbake i arbeidslivet.

«Vi var innom Matsentralen Trondheim for å ta årskontroll på trucken de fikk av oss for noen år tilbake, og for å overlevere en gave til», sier Svein Roger Trøbak, servicetekniker i Toyota Material Handling. «Det er hyggelig å få lov til å sette av tid til å hjelpe Matsentralen med en forebyggende service av trucken de fikk av oss. Det ser ut som at den kommer godt med når de skal transportere og plassere alle de pallene med mat som kommer inn. Da er det viktig at trucken er godkjent og fungerer som den skal, slik at de ansatte og frivillige i Matsentralen kan fortsette å fokusere på sitt viktige arbeid på en trygg måte.»

Toyota Material Handling bidro med truckføreropplæring av Bjørnsund og en kollega, slik at de er i stand til å håndterere trucken på en sikker og lovlig måte. «Vi er avhengige av trucken for å løfte pallene opp i reolene,» forteller hun, og Trøbak kan bekrefte at trucken er i god stand, men tar likevel en repetisjon på hvordan Bjørnsund bør lade, sjekke og etterfylle vann på batteriet, for sikkerhets skyld.

Les mer om Matsentralen her
Fjern alt