Fabrikkproduksjon Mjölby

Foran i tid, følger Toyota Material Handling Europe EUs ESRS-rammeverk i ny bærekraftsrapport

I sin siste bærekraftsrapport følger Toyota Material Handling Europe allerede de nye European Sustainability Reporting Standards (ESRS-rammeverket), selv om denne tilnærmingen ennå ikke er obligatorisk. Ved å gjøre det hever selskapet standarden ved å omfavne endring.

For vår sjette bærekraftsrapport justerte Toyota Material Handling Europe sin rapporteringsprosess med ESRS i god tid. Denne tilnærmingen lar oss identifisere hullene i vår bærekraftskommunikasjon tidlig, avsløre informasjon som er tilgjengelig for øyeblikket og forberede oss på de nye standardene, som trer i kraft i 2026. Som en sentral del av EUs Corporate Sustainability Reporting-direktiv (CSRD), er ESRS-rammeverket et kommende sett med EU-samsvars- og offentliggjøringskrav for store selskaper.

"Vi er forpliktet til å være transparente overfor våre interessenter om utfordringene vi står overfor for å bli et mer bærekraftig selskap. Vi tar sikte på å være offentlig ansvarlige med våre forpliktelser mot fremgang gjennom vår bærekraftsrapportering", sier Ernesto Domínguez, president og administrerende direktør i Toyota Material Handling Europe.

I over et tiår har Toyota Material Handling Europe vært en bærekraftig frontløper innen materialhåndteringsindustrien. Ved å tilpasse strukturen for bærekraftsrapporten for 2023 med ESRS før EU-kravene fases inn - og ved å sette nye mål knyttet til hver av standardene - utfordrer selskapet seg selv til å fortsette å lede veien, og skjerper fokuset ikke bare på egen virksomhet, men også på forhold til leverandører, underleverandører, kunder og andre interessenter.

Andre høydepunkter i rapporten inkluderer selskapets innsending av utslippsmål til Science Based Targets-initiativet (SBTi), en ny DE&I-forpliktelse om å levere en inkluderende arbeidsplass, og opprettelsen av en ESG-komité for å forbedre selskapets bærekraftsstrategi og ESG-beslutninger.

"Enhver bærekraftsutfordring er iboende tverrfunksjonell. Det er grunnen til at det å sette sammen et team av direktører fra hver forretningsfunksjon gjør oss i stand til å takle et bredt spekter av bærekraftsspørsmål, som klimaendringer, mangfold, helse og sikkerhet. ESG-komiteen vil gjøre oss i stand til å støtte ledelsen vår og få fart i overgangen til en mer bærekraftig virksomhet", sier Tom Schalenbourg, direktør for bærekraftig utvikling hos Toyota Material Handling Europe.

Se vår bærekraftsrapport her >>

Kvalitet- og HMS Sjef

Solfrid Marken

Solfrid Marken (2).jpg

Toyota Material Handling Norway
solfrid.marken@no.toyota-industries.eu

Fjern alt