Toyota Material Handling Europe fortsetter reisen mot null ulykker i samarbeid med EU-OSHA

I Toyota Material Handling Europe vurderer vi helse og sikkerhet for våre ansatte og kunder som svært viktig. Det er derfor vi har vært en kampanjepartner av EU OSHA i 10 år. Den nye kampanjen for 2020-2022, «Healthy Workplaces Lighten the Load» øker bevisstheten rundt arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser (MSD) og behovet for å håndtere de, i tillegg til å fremme en kultur med risikoforebygging.

Sikkerhet først

I følge en studie fra Eurostat oppstår 10% av større skader i den europeiske industrien ved bruk av materialhåndteringsutstyr, noe som gjør trygt og sikkert utstyr til en prioritet for Toyota Material Handling. I mer enn 80% av tilfellene er årsaken feil bruk av trucker. Det er derfor viktig å fremme sikkerhetskultur og bevissthet blant kundene.

Under Covid-19-pandemien bidro Toyota Material Handling til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Fra kontaktløse leveranser av trucker, til implementering av desinfiseringsprosedyrer og nye retningslinjer for service.

«Det er avgjørende for oss å holde oss motstandsdyktig og ikke bare tenke på en ny måte, men også tilpasse vår oppførsel overfor nye utfordringer. På denne måten kan vi svare på de stadig skiftende behovene for våre kunder og ansatte, samtidig som vi holder dem trygge og friske», sier Ernesto Domínguez, administrerende direktør i Toyota Material Handling Europe.

Maksimering av kvalitet og kundesikkerhet er av øverste prioritet for Toyota Material Handling Europe. Ved å skape en sikkerhetskultur i hele organisasjonen, har selskapet som mål å gjøre en forskjell i sikkerheten ved egen og kundenes virksomhet. Ved å kontinuerlig kommunisere og utveksle beste praksis med ansatte og kunder, kan Toyota bidra til null ulykker på arbeidsplassen og materialhåndteringsindustrien.

 

Lette på lasten

Millioner av arbeidere over hele Europa lider av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser (MSD). I følge «European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks” fra 2019, er repeterende hånd- eller armbevegelser og løft eller flytting av mennesker eller tunge laster blant de hyppigst identifiserte risikofaktorene.

Toyota Material Handlings partnerskap med EU-OSHA er en del av forpliktelsen til å skape et tryggere samfunn. Det er viktig at alle jobber sammen for å forhindre MSD på arbeidsplassen.

 

Sikkerhetsinitiativer og verktøy

Operatøropplæring er en del av Toyotas standardtilbud, og de siste årene har Toyota Material Handling investert i mange prosjekter som har klart å redusere skader i Spania, Frankrike og Italia. I_Site flåtestyring bidrar til å skape en tryggere arbeidsplass ved hjelp av digital daglig kontroll, støtrapportering og tilgangskontroll med individuelle kjøreprofiler.

Med I_Sites nye spillfunksjon kan gaffeltrucker delta i en konkurranse om et tryggere arbeidsmiljø. Operatørene blir delt inn i lag, og sikkerhetsdata blir registrert og rangert i en resultattavle. Førere med minst mulig skader og støt blir utnevnt til vinnere. Team Challenge har vist seg å redusere mengden og frekvensen av skader betraktelig.

Fjern alt