Regler for bruk av gaffelforlengere til truck

Gaffelforlengere er en god økonomisk løsning for å håndtere lengre gods. Bruker du de riktig?

Hvilke regler gjelder for gaffelforlengere?

Det finns to typer gaffelforlengere, de som er åpen under (bilde) og de som er lukket.
Generelt sett er lukkede gaffelforlengere en sterkere konstruksjon og lages ofte for høyere lastvekter enn åpne gaffelforlengere. Felles for begge typer av gaffelforlengere er at de er konstruert etter ISO 13284 standarden.

En gaffelforlenger brukes ofte til lang last og ukurant gods som trenger støtte. Tyngdepunktet skal ligge på den opprinnelige gaffelen til trucken. I forordet til ISO 13284 står det at en forlenginsgaffel er en god økonomisk løsning for å håndtere lengre gods. Det opplyses også om at lukkede forlengere er å foretrekke foran den åpne løsningen. Den beste og foretrukne løsningen er å bruke lengre standardgafler på trucken. I standarden står det at åpne gaffelforlengere (uten bunn) ikke skal benyttes ved håndtering av last på gaffeltuppene.

Ved kjøp av nye gaffelforlengere skal man kontrollere at de har markeringen som viser at gaffelen oppfyller kravene til gjeldende standard. Gaffelforlengerenes dimensjoner og produsentkode skal også være tilgjengelig.

Gaffelstyrke

En gaffelforlenger har normalt sett ikke samme styrke som tilsvarende standardgafler som leveres med trucken. I motsetning til standard gafler på en truck, er det ikke noe krav om at gaffelforlengere skal kontrolleres, men sjekk av gaffelforlengere bør inngå i det daglige tilsynet av trucken og skadde forlengere må byttes ut. Standardgafler på trucker må kontrolleres ved å gjennomføre jevnlig gaffeltest.

Gaffeltest

Ved en gaffeltest, kontrolleres gaflene om det finnes sprekker, vinklene og om de er rette. Videre kontrolleres høydeforskjellen på gaffelsettet og låsingen må fungere tilfredsstillende. Slitasje av gaffelbladet, skaftet og hælen kontrolleres. Arbeidsmiljøloven krever årlig gaffeltest av gaflene. Dette gjøres oftest i forbindelse med årlig sakkyndig kontroll.

Kravet om gaffeltest gjelder for smidde gafler, ikke vanlige valsede gafler som er mest vanlig på lagertrucker.

Maksimal lengde på gaffelforlengere

For å kunne montere forlengerne på truckens standard gafler, må disse være minst 750 mm lang. Den underliggende gaffelen skal være minst 60% av gaffelforlengeren. Dette innebærer at tyngdepunktet alltid kommer til å ligge på de underliggende (standardgaflene) om forlengerene er riktig tilpasset lasten som skal håndteres. Om man skal håndtere last utenfor den underliggende gaffelen, skal lukkede gaffelforlengere benyttes. Man må også verifisere at gaflene klarer lasten som skal håndteres. Dette gjøres på forespørsel og bør føres inn på kapasitetsskiltet på trucken.

Fri frakt på gaffelforlengere
nærbilde originale toyota deler

Originaldeler

Vi kan garantere deg at alle våre deler er designet og testet for å ha samme kvalitet og pålitelighet som våre trucker.

Les mer

Trenger du service?

Vårt serviceteam er tilgengelig for deg 24/7

Hvorfor velge service fra Toyota?

Truckutstyr og Tilbehør

Vi har mye utstyr og tilbehør til truck

Kjøp tilbehør på nett

Bestill deler online

Spar tid og penger ved å handle deler online

Søk om tilgang her

Fjern alt