Sunne arbeidsplasser

Et sikkert og godt arbeidsmiljø og håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen

I Toyota Material Handling Europe vurderer vi helse og sikkerhet for våre ansatte og kunder som svært viktig. Det er derfor vi har vært en kampanjepartner av EU OSHA i over 8 år.

Sikre operasjoner

Med kampanjen "Et sikkert og godt arbeidsmiljø, håndtering av farlige stoffer på arbeidsplassen"  2018-2019, ønsker vi å få til et arbeidsmiljø som er helsefremmende og produktiv for våre ansatte. Effektiv styring av sikkerhets- og helserisiko på arbeidsplassen gir fordeler for alle involverte.  Det er bra for de ansatte, bra for samfunnet i sin helhet og bra for bedriften.

Effektiv styring av arbeidsrelaterte eksponeringer mot farlige stoffer er bare mulig hvis alle på arbeidsplassen er godt informert om risiko og forebyggende tiltak.  En stor suksessfaktor er å forebygge ulykker og arbeidsrelatert sykdom, er å skape en kultur med risikoforebygging, hvor alle forstår at sikkerhet og helse er viktig for organisasjonen i sin helhet.

Vår tilnærming til bærekraft

Logo Healthy Workplaces

Alt du trenger på en platform

Hvis du ønsker mer informasjon om helse og sikkerhet i din drift, kan du lese mer om EU-OSHA’s wiki page her. OSHwiki fungerer som en sikker kilde til informasjon som enkelt oppdateres, redigeres eller oversettes og nås utover OSH felleskapet.

Healthy Workplaces Good Practice Awards

Healthy Workplaces Good Practice Awards fungerer som en plattform for deling av informasjon og fremme god praksis i hele Europa, med hjelp fra konkrete eksempler. Vi ønsker å invitere alle våre kollegaer, europeiske arbeidsgivere, eller andre forretningspartnere og fagpersoner innen operativ helse og sikkerhet på arbeidsplassen, til å delta. Vinnerne vil motta en pris på en sermoni i april 2020

Hvordan delta

Truckfører kjører BT Optio til ordreplukking

Vårt produktutvalg

Se hele vårt utvalg av trucker, inkludert skyvemasttrucker, palletrucker og plukktrucker.

Les mer

Mennesker ser på trucker

Vår tilnærming til bærekraft

Sammen bidrar vi til å maksimere sikkerheten, minimere miljøbelastningen og optimalisere forretningsprosessene.

Les mer

Bilde av tekst på whiteboard

The Toyota Way

Vår misjon er å stå for effektiv materialhåndtering, derfor har vi et sett av verdier vi kaller The Toyota Way.

Les mer

Fjern alt