Kjære kunde

Vi i Toyota Material Handling tar vårt samfunnsansvar alvorlig, og gjør nødvendige grep for å forhindre spredning av Corona-viruset. Som et minimum følger vi rådene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi i Toyota Material Handling ser meget alvorlig på situasjonen i verden og vi forsøker å tilpasse oss og håndtere dette på best mulig måte. 

Toyota Material Handling Europe og alle nasjonale enheter følger nøye med på utviklingen og ut ifra dette gjør de nødvendige prioriteringene som trengs.

Vårt serviceteam er i full drift på små og store oppdrag hver dag. I 97% av tilfellene fikser vi trucken din ved første besøk.

Våre prioriteringer er klare; 
Helse og sikkerhet for våre ansatte, kunder og leverandører kommer i første rekke.
I tillegg gjør vi alt vi kan for å opprettholde vår service til kunder og samarbeidspartnere og vi gjør mye for opprettholde vår rolle som leverandør for viktige og nødvendige funksjoner som trenger forsyninger.
Alt dette må vi tilpasse de faktiske forhold og etter alle forskrifter, sentrale og lokale retningslinjer fra myndighetene.

"Vi i Toyota Material Handling Norway har kunder i mange bransjer som er kritiske med tanke på å holde landet i gang. Vi har derfor en viktig rolle for å hjelpe til i samfunnet!"

Lars Kleveland, Adm. Dir Toyota Material Handling Norway

Av hensyn til våre kunder og ansatte har vi gjort en rekke tiltak for å redusere faren for at vi smitter hverandre

Dette gjør vi:

  • TMHNO følger myndighetenes retningslinjer og tiltak.
  • Vi begrenser vår reiseaktivitet mellom regioner i Norge til et minimum, og det gis tillatelse kun for kundekritiske reiser. Utenlandsreiser er forbudt.
  • En større del av våre ansatte jobber fra hjemmekontor når dette er mulig.
  • Vi har innført besøkskontroll med mulighet for smittesporing på alle våre lokasjoner.
  • Truckføreropplæring er adskilt fra annen virksomhet på våre lokasjoner.
  • Vi digitaliserer møter og kursvirksomhet der dette er mulig.
  • TMHNO avlyser alle sosiale aktiviteter inntil videre.
  • Vi har utarbeidet tydelige rutiner rundt hygiene, både for ansatte og våre gjester. Skjerpet krav til renhold ved våre kontorer.
  • Planlegger alle kundebesøk (både salg og service) godt med kunden i forkant av fysisk møte. Dette for å bli kjent med kundens retningslinjer, og dele TMHNO’s retningslinjer.

 

Tiden fremover blir utfordrende, men Toyota Material Handling forsøker så langt det er mulig å opprettholde normal drift. I skrivende stund har vi en situasjon hvor ingen ansatte er smittet, ingen knapphet på reservedeler eller andre innsatsfaktorer.

Om noe skulle endre seg eller dette blir langvarig, vil vi prioritere kunder innenfor samfunnskritiske operasjoner.

Dersom du opplever en kritisk situasjon så oppfordrer vi til å ta kontakt på telefon 73 82 73 00

Vi minner om at vår nettbutikk alltid er åpen. Du kan enkelt bestille hos oss enten du jobber hjemme eller fra kontoret.

GOD HELSE ønskes fra alle i Toyota Material Handling!

Ta kontakt ved evt. spørsmål

Spørsmål og svar relatert til Corona-situasjonen

Fjern alt