Vi beskytter dine personopplysninger

Den 25. mai 2018, trådde det nye personvernregelverket GDPR i kraft i EU. I Toyota Material Handling har vi gjort en stor innsats for å være klare for de nye bestemmelsene. Disse vil være gjeldende i Norge i løpet av juli 2018.

Vårt arbeid med GDPR-forberedelsene hadde to hovedmål. Det første var å beskytte integriteten i de tjenester vi leverer til våre kunder, gjennom oppkoblede logistikkløsninger og tjenester. Det andre vi fokuserte på var å sørge for at våre medarbeidere skal kunne kjenne en trygghet for at deres personopplysninger behandles på en sikker måte og med respekt for deres privatliv.

Respekt for den personlige integriteten og å etterleve reglene for databeskyttelse knyttet til våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere, er to sentrale byggestener i verdigrunnlaget som bygger Toyota Material Handling. Dette er en holdning som uttrykkes i vår måte å opptre på. Gjennom prinsippene for integrert databeskyttelse og databeskyttelse som standard, oppfordrer GDPR bedrifter til å jobbe med dette som vanlig forretningsskikk. Denne arbeidsmåten kommer natulig for oss i Toyota Material Handling, fordi en av våre kjerneverdier er å jobbe kontinuerlig med å forbedre oss (Kaizen).

Vårt arbeid med GDPR vil bli koordinert og overvåket på konsernnivå av vårt databeskyttelses organ. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på, når det gjelder vårt arbeid innen databeskyttelse. 

--------------------------------------------------------------

 

Hvordan håndterer vi i Toyota Material Handling dine kontaktopplysninger?

Å kommunisere med deg som er representant for din arbeidsgiver (vår kunde) betyr at vi behandler dine kontaktopplysninger (personopplysninger) og i løpet av juli 2018 vil det nye EU General Data Protection Regulation 2016/967 ("GDPR"), trå i kraft i Norge og påvirker hvordan vi kommuniserer med deg. Med dette ønsker vi å forsikre deg om at all behandling av dine opplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovverk for beskyttelse av data, spesielt GDPR.

Vi bruker kun informasjon om deg som er nødvendig for å forenkle løpende mellom oss og deg i forbindelse med vårt foretningsmessige samarbeid med din arbeidsgiver. Vanligvis vil vi ha informasjon om navn, kontaktinformasjon som e-postadresse og telefonnummer. Vi vil ikke oppnå eller på annen måte beholde informasjon som kan anses å være sensitiv. Informasjonen kan bli delt mellom selskaper innen Toyota Material Handling Europe, men bare om dette er nødvendig på grunn av vårt forretningsmessige forhold. Vi vil slette informasjonen vi har om deg, når den er overflødig og ikke lenger nødvendig.

Vi vil bare bruke informasjonen om deg til formål som er standard rutine i vårt samarbeid med din arbeidsgiver, for eksempel vanlig kontakt om våre produkter eller service, inkludert generell informasjon og markedsføring, samt invitasjoner til bestemte arrangementer som kan være av interesse.

Hvis du har spørsmål knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger, så er det bare å ta kontakt med oss på e-post: salg@no.toyota-industries.eu . Du har også rett til å be oss om å korrigere data som er feil, eller slette data som ikke er nødvendig og du kan også takke nei til å motta informasjon eller markedsføringsmateriale via e-post eller på annen måte.

Hvis du ikke ønsker ytterligere kommunikasjon med oss, vennligst kontakt oss på salg@no.toyota-industries.eu

Pressekontakt

Profilbilde_Mathias Haeger_764x400.png

Toyota Material Handling Norway
Mathias Haeger, Marketing Manager
+47 7382 7300, M: +47 938 10 054
mathias.haeger@no.toyota-industries.eu

Kontakt oss
Fjern alt