Endring i Bilansvarsloven pr 01.01.2021

Endringer i Bilansvarsloven (B.A.L) tilsier at alle uregistrerte kjøretøy som går fortere enn 10 km/t har krav til ansvarsforsikring, inkludert gaffeltruck. Dekningen for tingskade på ansvarsforsikringen er økt til kr. 100 millioner.

Ansvarsforsikring er ivaretatt om:

  • Du leier en korttidstruck (flåtenummer starter med NOST-xxxxx)
  • Du leier en langtidstruck inkludert forsikring (flåtenummer starter med NOTT-xxxxx)

 

Kontroller om ansvarsforsikringen er ivaretatt om:

  • Du eier trucken selv
  • Du leaser den via tredjepart (f.eks. frittstående leasingselskap)

 

Dersom du leier en langtidsleietruck (flåtenummer starter med NOTT-xxxxx) fra oss uten inkludert forsikring har man følgende alternativ:

  • Send inn dokumentasjon fra deres forsikringsselskap på at leietruckene er forsikret i henhold til bilansvarsloven med referanse til serienummer og flåtenummer NOTT-xxxxx.
  • Be om tilbud på forsikring fra oss

 

Kontakt oss på mailadresse NOLTR@no.toyota-industries.eu for spørsmål eller tilbud på forsikring.

 

For mer informasjon, kan du lese på lovdata om Bilansvarsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-02-03

 

Fjern alt