Mer gull til Toyota

Nok en gang har Toyota Material Handling Norway oppnådd gullstatus i EcoVadis-sertifiseringssystemet. Dermed beholder vi vår topposisjon blant selskaper med kontroll over vår organisasjon og utslipp.

EcoVadis-systemet er en plattform som vurderer bedrifter basert på kriterier som omhandler arbeids- og menneskerettigheter, miljø, etikk og bærekraft. Hvert år blir bedriftenes arbeid med å forbedre disse punktene evaluert.

– I den siste evalueringen har Toyota Material Handling Norway igjen oppnådd gullstatus. Med en score som er bedre enn fjorårets evaluering, betyr dette at vi er blant de tre prosent beste bedriftene i verden når det gjelder sertifisering.

Det forteller Kvalitet- og HMS Manager i Toyota Material Handling Norway, Solfrid Marken.

Hun er glad for rangeringen, som nettopp er resultatet av at alle ansatte i organisasjonen har bidratt til utvikling og implementering av strategiene og retningslinjene som sikrer at man oppfyller kravene og kriteriene til sertifiseringen.

Se vår EcoVadis evaluering for 2023

En viktig uttalelse

En gang i året svarer vi på et omfattende spørreskjema med dokumentasjonskrav for hvert spørsmål, som gjennomgås av Ecovadis sine konsulenter. Basert på svarene i rapporten, vurderer Ecovadis selskapet og plasserer det i systemet, der de øvre nivåene er bronse, sølv, gull og platinum. For å gå fra et nivå til det neste må man oppfylle enda høyere krav enn ved forrige evaluering. Toyota Material Handling Norway har gjort dette med stor suksess.

– Vår plassering og selve arbeidet med systemet er en viktig uttalelse for Toyota, både som arbeidsplass, organisasjon og som arbeidsgiver. Dette er viktig fordi flere store kunder krever at deres leverandører og forretningspartnere har strategier for innsats med både CSR og bærekraft. Man må rett og slett leve opp til grunnleggende verdier for å kunne inngå partnerskap med svært mange bedrifter, forklarer Lars Kleveland, Administrerende direktør.

Administrerende direktør i Toyota Material Handling Norway, Lars Kleveland, mener også at bruken av EcoVadis-systemet er verdifullt for selskapet.

– Når vi jobber med systemet, forteller det oss hele tiden på hvilke områder og parametre vi må forbedre oss. På denne måten optimerer vi både arbeidsprosessene og tilnærmingen til arbeidet, både i de enkelte avdelingene og på tvers av bedriften som helhet, fortetter Lars Kleveland.

Europeisk platinum

På verdensbasis er det over 75 000 EcoVadis-evaluerte selskaper. Toyota Material Handling Europe er på høyeste nivå og har oppnådd platinumstatus. Dette skyldes blant annet det målrettede arbeidet med å gjøre produksjonen av trucker i de europeiske fabrikkene mest mulig bærekraftig.

– Det har vært en suksess, bemerker Lars Kleveland om produksjonsprosessene og arbeidsmiljøet, som har blitt kontinuerlig forbedret ved de europeiske fabrikkene.

CO2-utslippene og energiforbruket reduseres, og materialenes livssyklus er mye lengre. Det er noe som flytter den generelle CSR- og bærekraftsregnskapet til et mekanikertungt selskap som Toyota Material Handling.

– Det slutter imidlertid ikke her. Det overordnede målet er at produksjonen skal bli CO2-nøytral innen 2030.

Konkurransedyktige kunder

Det strategiske utviklingsarbeidet til den europeiske hovedorganisasjonen smitter over på datterselskapene og dermed også til den norske avdelingen. 

– Truckene vi kjøper og selger videre til våre norske kunder er produsert så bærekraftig som mulig, og resirkuleringen av materialene de er produsert av blir kontinuerlig forbedret. Det er informasjon og data som glir nedover handelskjedene. Våre kunder kan dokumentere overfor sine kunder at utstyret de bruker til materialhåndtering er produsert mer bærekraftig enn tidligere. I tillegg til at kundene får effektive maskiner av høy kvalitet, er de også vurdert høyere i EcoVadis-systemet. Dette gjør dem mer konkurransedyktige og enda mer attraktive som forretningspartnere, sier Lars Kleveland.

Både Lars og Solfrid gleder seg til neste års evaluering.

– Vi jobber videre målrettet med systemet og prosessene. Og vi er klare for fremtidens utfordringer og for enda mer fremgang, slår de fast.

Solfrid Marken

Kvalitet- og HMS Manager

Solfrid har mange års erfaring innen kvalitet- og revisjonsarbeid. Hun har bygd opp det kvalitets systemet vi i Toyota Material Handling har i dag, som er basert på ISO 9001. Vi har også gode rutiner innenfor helse, miljø og sikkerhet og jobber hver dag med å skape en god og trygg arbeidshverdag for våre ansatte.

De siste årene har arbeidet med bærekraft fått sterkt fokus, og vi rapporterer inn våre prestasjoner som presenteres gjennom en felles Sustainability report som utgis fra vårt morselskap annen hvert år.

Fremover skal vi sammen forbedre miljøprestasjonene våre og gjennom aktsomhetsvurderinger i Åpenhetsloven, sørge for at det blir satt et større fokus på etterlevelse av menneskerettigheter i verdikjeden.

Kontakt Solfrid
Fjern alt