Solcellepanel installert på Toyota Material Handlings fabrikk i Italia (Bologna-fabrikken). Dette sparer 370 tonn med CO2 hvert år

Toyota Material Handling Europe beveger seg mot en netto nullutslippsfremtid med 100% fornybar elektrisitet

I forkant av Verdens miljødag har Toyota Material Handling Europe bekreftet at de bruker 100% fornybar elektrisitet i sin europeiske virksomhet per 1. april 2021. Endringen involverer hver eneste av organisasjonens europeiske lokasjoner og representerer et betydelig skritt mot sine ambisiøse bærekraftsmål. På egen hånd oppnår den 15% av den nødvendige fremgangen mot 2030-målet om netto nullutslipp fra driften.

Toyota Material Handling Europe har kunngjort at alle sine virksomhet over hele Europa nå henter 100% av strømmen sin fornyet, uten tilhørende CO 2-utslipp.

Denne overgangen ble ferdigstilt 1. april 2021, og er et resultat av kontinuerlig innsats siden 2018. Siden da har Toyota Material Handling Europe stadig økt sin andel av elektrisitet som kommer fra fornybare kilder. Den dekker alle enheter og lokasjoner: fem fabrikker, 21 nasjonale salgsselskaper, tre hovedkontorer i Sverige og flere lager.

Dette er det mest effektive prosjektet Toyota Material Handling Europe har fullført på sin vei til netto nullutslipp så langt. Da de begynte å spore bærekraftsdata i 2012, beregnet de at CO2-utslipp fra elektrisitet utgjorde 15 % av de totale utslippene.

«Overgang til 100 % fornybar elektrisitet er en viktig milepæl på vår bærekraftsreise», sa Ernesto Domínguez, president og administrerende direktør i Toyota Material Handling Europe, som talte foran Verdensmiljødag 5. Juni. “ I tillegg til å sette mål for fremtiden, er det like viktig at vi gjør miljøtiltak nå. Å bytte til fornybar elektrisitet er en konkret prestasjon som gjør en målbar forskjell og bidrar til å sikre vår status som den foretrukne partneren for kunder som er forpliktet til å nå null utslipp. "

 

Hvordan ble endringen oppnådd?

Fornybar elektrisitet er sertifisert gjennom utstedelse og kjøp av opprinnelsesgarantier, såkalt Guarantees of Origin (GO), som sporer energienheter produsert fra bærekraftige kilder. Hver GO mottar et unikt nummer og blir deretter kansellert i et sentralt register når tilsvarende mengde elektrisitet kjøpes og brukes - og dermed unngår "dobbelttelling" av GOer og sikrer at hver enkelt gir et reelt bidrag til markedet for fornybar energi.

Toyota Material Handling Europe deler 100% fornybar elektrisitet inn i tre kategorier:

  • 95% oppnås ved å samarbeide med lokale strømleverandører gjennom fornybare strømkontrakter. Leverandørene leverer bevis på at de kansellerer GOer som tilsvarer mengden strøm som kjøpes.
  • Toyota Material Handling Europe vil kjøpe og kansellere GOer via meglere atskilt fra strømleverandører for å gjøre rede for en resterende 4% der lokale løsninger ikke er tilgjengelige.
  • Den siste 1% av elektrisiteten genereres av solcellepaneler på Toyota’s ulike europeiske anlegg.

Bærekraftige prinsipper i praksis

Bærekraft er kjernen i Toyota Material Handling Europes bedriftskultur og prioriteringer. Å bytte til fornybar elektrisitet er et av mer enn 200 prosjekter de nå investerer i for å drive energieffektivisering og redusere utslipp. Til sammen har disse prosjektene gjort det mulig for hele den europeiske organisasjonen å redusere CO2- utslippene med hele 29 % siden 2012. Energiprogrammet gjorde det mulig å redusere energiutgiftene med
10 % og bidra til både miljømessig og økonomisk bærekraft.

Andre viktige medvirkende faktorer inkluderer et selskapsprogram for å oppnå ISO 50001-sertifisering i alle enheter innen 2025, og etableringen av den første nullutslippsfabrikken i sektoren, som ble fullført i 2020 et tiår før tidsplanen. Anlegget i Mjölby, Sverige, drives av fornybar elektrisitet, fjernvarme og flytende biogass, noe som fører til nullkarbon når det gjelder både aktiviteter på stedet og energien det henter fra leverandørene. Ved å oppnå dette setter det et eksempel på nye, fremtidsrettede produksjonssystemer som gjør bærekraft og kommersiell vekst kombinerbart.

De neste milepælene på Toyota Material Handling Europes bærekraftsreise inkluderer å fullføre sertifiseringen av energistyringssystemer på tvers av alle enheter og samarbeide tett med kunder og leverandører for å støtte hverandre i å redusere utslipp og bygge netto-null forsyningskjeder. Vi oppfordrer alle våre forretningspartnere til å bli med Toyota Material Handling Europe i overgangen til 100% fornybar elektrisitet.

 

Foto: Solcellepanel installert på Toyota Material Handlings fabrikk i Italia (Bologna-fabrikken). Dette sparer 370 tonn med CO2 hvert år.

Pressekontakt

Profilbilde_Mathias Haeger_764x400.png

Toyota Material Handling Norway
Mathias Haeger, Marketing Manager
+47 7382 7300, M: +47 938 10 054
mathias.haeger@no.toyota-industries.eu

Kontakt oss
Fjern alt