Derfor er Årlig sakkyndig kontroll lovpålagt

Innføringen av årlig sakkyndig kontroll har vært viktig og nødvendig for å sikre sikkerheten og tryggheten til enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Denne lovpålagte ordningen krever at visse typer utstyr, installasjoner eller kjøretøy blir kontrollert jevnlig av spesialutdannede sakkyndige for å identifisere potensielle risikoer og avdekke eventuelle feil eller mangler.
Fjern alt