Ansvarlig handel i Toyota Material Handling

I Toyota Material Handling har vi tatt et bevisst standpunkt til miljø, klimaavtrykk, bærekraft og samfunnsansvar. For hvert år som går, blir det tydeligere og tydeligere at vi står ovenfor store endringer og behovet for en felles dugnad og et felles ansvar blir større og større. Her finner du mer informasjon rundt vårt arbeid med ansvarlig handel.

Det «grønne skiftet» kommer ikke av seg selv, og i Toyota Material Handling er vi opptatt av å ta vår del av samfunnsansvaret. Vi ønsker å være pådrivere og bidragsytere slik at fremtidens mennesker og medarbeidere som brukere av våre produkter, har de beste og mest bærekraftige forutsetningene.

Vi jobber kontinuerlig for å sikre at vi til enhver tid har pålitelige leverandører som tilfredsstiller våre krav både forretningsmessig og i forhold til HMS.  Gode arbeidsforhold, arbeiderens rettigheter, og bærekraftig produksjon er i fokus. Vi ønsker et godt samarbeid med våre leverandører og utfordrer dem på at de skal ha like gode systemer som vi har, også innenfor HMS, forretningsmessig etikk, overholdelse av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og bærekraft. På den måten kan du være trygg på at produktet du kjøper er produsert på en ansvarlig måte.

De tiltakene som er gjort og de resultatene som er oppnådd kan du finne mer informasjon om i vår bærekraftsrapport. Les vår bærekraftsrapport 2021 her >>

Slik kartlegger vi risiko

Vi handler varer fra mange leverandører. Sikre produkter og kartlegging av risiko er derfor svært viktig for oss. Vi har valgt å ha fokus på leverandører som vi har definert som kritisk, samt leverandører over en viss størrelse som vi finner formålstjenlig å ha avtaler med.

Vår definisjon på en kritisk leverandør er en leverandør som leverer varer eller tjenester, som ved mangel, kan medføre stopp i levering av våre produkter/løsninger eller drift. Leverandøren må ha et tilfredsstillende system for risikovurderinger, tiltak og evalueringer innenfor HMS, opptre i henhold til vår Code of Conduct. Leverandøren må også jobbe for og bidra til et bærekraftig samfunn. 

Slik følger vi opp leverandørene

Vi har tett dialog med alle leverandører vi kjøper varer av, for å sikre at de forstår og etterlever våre etiske retningslinjer (CoC). Vi jobber for gode, langsiktige samarbeid, slik at du som kunde er trygg når du kjøper utstyr fra oss.

Leverandører vi handler av forplikter seg til å følge våre etiske retningslinjer, Code of Conduct for Suppliers. Vi stiller krav til leverandører om å sette seg inn i og videreformidle våre retningslinjer til underleverandører som inngår i verdikjeden.

Les mer om hvilke krav vi stiller her >>

Opplæring

Alle nyansatte med ansvar for innkjøp av produkter og tjenester får en innføring i kravene vi stiller til våre leverandører, samt hvordan vi jobber med oppfølging og kvalitetssikring. Formålet er å sikre at alle innkjøp i TMHNO utføres:

  • på en måte som er forenlig med lover og regler og i henhold til TMHE Purchasing Policy
  • i henhold denne policyen med tilhørende rutinebeskrivelser for innkjøp og er i bedriftens beste interesse

 

Alle ansatte som foretar innkjøp må utføre innkjøpene i henhold til denne policy og tilhørende dokumenter.

 

Åpenhetsloven

Styret i Toyota Material Handling Norway AS stiller seg bak arbeidet med Åpenhetsloven og de forpliktelser dette pålegger firmaet. 

Les mer om arbeidet her
Truckfører kjører BT Optio til ordreplukking

Vårt produktutvalg

Se hele vårt utvalg av trucker, inkludert skyvemasttrucker, palletrucker og plukktrucker.

Les mer

Mennesker ser på trucker

Vår tilnærming til bærekraft

Sammen bidrar vi til å maksimere sikkerheten, minimere miljøbelastningen og optimalisere forretningsprosessene.

Les mer

Bilde av tekst på whiteboard

The Toyota Way

Vår misjon er å stå for effektiv materialhåndtering, derfor har vi et sett av verdier vi kaller The Toyota Way.

Les mer

Fjern alt