Gamification med I_Site

Er du ansvarlig for din bedrift sin truckpark og har et ønske om å senke skadekostnader? Et flåtestyringsverktøy er en veldig god start, men for å få fullt utbytte av flåtestyringsverktøyet er det lurt å kombinere I_Site med Gamification. Det vil lede til positiv adferdsendring på lageret, et tryggere arbeidsmiljø og lavere skadekostnader.

Utfordre dine truckførere til å bli med i en spennende konkurranse

Kombiner Toyota I_Site med Gamification

For å øke engasjementet blant truckførerne har vi utviklet et spennende spill som truckførerne kan delta i, og bli belønnet hvis de gjør det bra. Spillet er basert på data fra I_Site portalen og vinneren av spillet er den som kjører best gjennom konkurranseperioden. Hvis du ønsker at førerne skal engasjere seg mer og aktivt oppfordre hverandre til å kjøre forsvarlig så er Gamification med I_Site et godt valg.

Enkel oppfølging med sikkerhetsrapporter

Via Gamification vil du få en oversikt over individuelle prestasjoner, i tillegg til prestasjonene til de ulike lagene som konkurrerer mot hverandre. Både førerne og lagene vil få poeng og gå opp i nivå når de kjører skadefritt. Hvis støtsensoren på trucken registrerer et støt så vil føreren gå ned i nivå. Det blir også gitt poeng for korrekt gjennomføring av digital daglig kontroll. Laglederne vil motta ukentlige rapporter som viser individuelle prestasjoner, og førerne vil motta rapporter som viser resultatene til hele laget.

Er Gamification egnet for ditt selskap?

Toyota I_Site er et kraftig flåtestyringsverktøy som gir brukeren dyp innsikt i hvordan truckene blir brukt og vedlikeholdt, og gir verdifull innsikt for optimalisering. I_Site gir deg full oversikt over kostnader, servicer, støt som maskinene blir utsatt for, batterihåndtering, utnyttelsesgrad og GPS-sporing. Disse funksjonene lar deg redusere skadekostnader samtidig som du bygger opp en tryggere arbeidsplass. Gamification vil være et godt valg for deg hvis følgende er sant:

 • Du har implementert I_Site Explorer 
 • Du ønsker å forbedre sikkerheten på din arbeidsplass
 • Du ønsker å redusere skader på varer, reoler og porter
 • Du ønsker god lagånd blant truckførerne på din arbeidsplass
 • Du har en av følgende roller: lagersjef, Teamleader, HR sjef, eller tilsvarende stilling

Hvordan fungerer det?

Set-up

 • 2 – 10 lag
 • 5 - 25 personer på hvert lag
 • 1 teamleader per lag
 • Definer startdato og konkurranseperiode (1-9 uker)
 • Definer hvilke trucker som skal delta i konkurransen

Start-up

 • Sammen med Toyota representant
 • Alle deltakere må samles enten fysisk eller i et nettmøte
 • Forklaring av format og regler
 • Tid for spørsmål

Spillet

 • Førerne jobber som vanlig mens lagene konkurrerer mot hverandre.
 • Ukentlig individuell feedback (mellom teamleader og fører)
 • Ukentlig oppdatert resultat

Premie

Nå følgende mål:

 • Reduksjon i antall skader og støt
 • Bedre lagånd
 • Tryggere kjøring
 • Redusert skadekostnad på gods og maskiner
 • Husk premiering til vinnerne!

Kostnad og ROI (Return On Investment)

Oppstartsgebyret for Gamification inkluderer følgende:

 • Igangsettelse av prosjektet
 • Registrering av førere og lag
 • Oppstart av konkurranse
 • I tillegg er det et lite gebyr per deltaker, per uke.

Hva vil en reduksjon i antall skader på trucker, gods og utstyr bety for ditt selskap?

 • Skadekostnader står for 5-15% av den totale kostnaden i forbindelse med truckkjøring.
 • Den gjennomsnittlige skadekostnaden er 500 – 1000 kr per fører, per måned.
 • Skadekostnad på selve trucken står kun for 10% av den totale skadekostnaden, da gods og utstyr blir lettere skadet enn selve trucken.

Utfordre dine førere med Gamification via I_Site og gjør ditt lager til en tryggere arbeidsplass, samtidig som du reduserer skadekostnadene. For mer informasjon om Gamification, ta kontakt med din lokale Toyota representant.

Kontakt oss her
Fjern alt