Garantier

Nye produkter er beskyttet av tilverkers produktgaranti som er opplyst på produktsiden.  
Våre brukte produkter er beskyttet av tilverkers produktgarantier for perioden som er opplyst på hvert enkelt brukte produkt.
Gyldigheten av garantien er avhengig av overnskommelsen mellom Kunde og produsentens garantibetingelser.

Ta kontakt om det er noen spørsmål knyttet til garantier.

Fjern alt