Celsa Steel Service - Et helt nytt lager fylt med reoler fra Toyota

Vi har vært på besøk hos Celsa Steel Service Norge. Her fikk vi en rundtur på deres nye lager på Sveberg, som er fylt med Toyota reoler. Fabrikken består av et produksjonsrom med helt ny sveiseavdeling, et stort lager for tilbehørsprodukter og solceller på taket.

Celsa Steel Service er Norges ledende armeringsleverandør. Armeringsprodukter, tjenester og betongtilbehør selges til den norske byggeindustrien, med hovedkontor i Oslo. Celsa Steel Service er en del av det spanske konsernet Celsa Group med hovedkontor i Barcelona. Celsa Group er en av Europas største stålprodusenter med flere stålverk i Europa med salgskontorer i hele verden.

Les mer om Celsa Steel Service her >

Tredobler kapasiteten

– Bamtec-maskinen spesifiserer kundens behov for armering i bredde og lengde, og sveiser dette inne i fabrikken. Ute på byggeplassen kan man dermed enkelt rulle armeringen utover ønsket område. Det gir færre arbeidstimer ute på byggeplass, i tillegg til at det gir våre ansatte langt bedre HMS. Bamtec gjør at vi i hele Norge kan tredoble produksjonskapasiteten vår. Vi ser at markedet ønsker prefabrikkerte løsninger, og Bamtec er svært fleksibel sammenlignet med tilsvarende maskinløsninger, forteller Espen Marthinsen, administrerende direktør ved Celsa Steel Service Norge.   


– Produksjonen foregår under ordnede, tørre forhold inne i fabrikken. Det gir oss en langt større effektivitet på byggeplassen, og de som har prøvd dette tidligere, vil ikke tilbake til tradisjonell metode. Bamtec er kommet for å bli. Med en maskin i Oslo og en i Trondheim, kan vi øke kapasiteten betraktelig, forteller salgs- & markedsdirektør ved Celsa Steel Service Norge, Eirik Petersen.
 
Den nye sveiseavdelingen gjør at man kan lage sveisekonstruksjoner og prefabrikkere alt man normalt gjør ute på byggeplassen, inne i fabrikken.

–  Vi har også utvidet til et veldig stort lager for tilbehør med egen logistikkansvarlig. Dette blir Celsa Steel Service Norges sitt største lager av armeringstilbehør og har spesialtilpassede reoler fra Toyota Material Handling for å kunne håndtere flere spesialprodukter som ikke passer på standard paller. Her kan vi lagre produkter med stor variasjon i både størrelser og form, alt fra kjemiprodukter, festemateriell til forskaling og vanntetting.

Et stort lager i Trondheim gjør at vi kommer nærmere kundene våre i nord, og kan tilby kortere leveringstid, fortsetter Marthinsen.  


Investerer i en bærekraftig framtid

I tillegg til en helt ny fabrikk og lager, så har Celsa montert solceller på taket som skal kunne dekke opptil 80% av eget strømbehov. Dette inkluderer bedriftens elektriske trucker.


–  Celsa Steel Service Norge er en del av Celsa Nordic. Konsernet har et stort fokus på miljø og bærekraft. Egen strømproduksjon som dekker opptil 80 prosent av vårt elektriske forsyningsbehov, er i henhold til konsernets visjon om å bli ledende i den sirkulære forsyningskjeden og bygge en netto positiv fremtid. I samarbeid med våre kunder bygger vi et mer bærekraftig samfunn, for fremtidige generasjoner, forteller Marthinsen.

Fleksible lager- og reolløsninger

Ved hjelp av Toyota kan du kontinuerlig optimalisere lagerdriften din, og kombinere riktig reolløsning og konfigurasjon med det mest egnede materialhåndteringsutstyret. Siden vårt brede trucksortiment og komplette reolsortiment går hand i hånd, er hvert prosjekt skreddersydd for lagring av enkeltartikler, esker eller pallevarer. På denne måten kan du dra nytte av maksimal plassutnyttelse, høyere produktivitet, reduserte kostnader – og forbedret totalt effektivitet.

Les mer om våre reolløsninger eller kontakt oss
Fjern alt