Hvilke regler gjelder for gaffelforlengere?

Det finnes to typer gaffelforlengere; åpen og lukket. Generelt er lukkede gaffelforlengere av en sterkere konstruksjon og er ofte laget for høyere lastvekter enn en åpen gaffelforlenger.

Felles for begge typer gaffelforlengere er at de er utformet etter ISO 13284-standarden.

Tyngdepunktet skal være på den eksisterende gaffelen på trucken. I forordet til ISO 13284 står det at en forlengergaffel er en god økonomisk løsning for håndtering av lengre gods. Det er også opplyst at lukkede tilbygg er å foretrekke fremfor den åpne løsningen. Den beste og foretrukne løsningen er å bruke lengre standardgafler på trucken.

Standarden sier at åpne gaffelforlengere (uten bunn) ikke skal brukes ved håndtering av last på gaffelspissene. Ved kjøp av nye gaffelforlengere, sørg for at de har merkingen som viser at gaffelen oppfyller kravene i gjeldende standard. Dimensjonene på gaffelforlengelsene og produsentens kode må også være tilgjengelige.

Lastekapasitet

En gaffelforlenger har normalt ikke samme lastekapasitet som gaflene som følger med trucken. I motsetning til eksisterende gafler på en truck, er det ikke krav om at gaffelforlengere skal kontrolleres ved årlige inspeksjoner.

Men vi anbefaler at gaffelforlengere inkluderes i den daglige kontrollen av trucken og skadede forlengere må skiftes.

Standard gafler på trucker skal kontrolleres ved å gjennomføre regelmessige gaffelprøver.

Gaffelinspeksjon, sjekk:

  • Sprekker i gafler
  • vinkel
  • retthet
  • høydeforskjell
  • låsning
  • slitasje på bladet
  • slitasje på skaft
  • slitasje på ender

Maksimal lengde på gaffelforlengere

For å kunne montere gaffelforlengere på eksisterende gafler må disse være minst 750 mm lange.

Gaffelforlengelsen må støttes av gaffelen over minimum 60 % av dens totale lengde.

Dette betyr at tyngdepunktet alltid vil ligge på underliggende (eksisterende gafler) dersom forlengelsene er riktig tilpasset lasten som skal håndteres.

Hvis du håndterer last utenfor den underliggende gaffelen, må lukkede gaffelforlengere brukes. Man må også verifisere at gaflene tåler lasten som skal håndteres. Dette gjøres på forespørsel og skal angis på kapasitetsskiltet på trucken.

Fjern alt