Automatiserte kompakte lagringsløsninger

Toyota tilbyr shuttleløsninger, inkludert shuttle-reoler:

Automatisert Toyota Radioshuttle

  • Opptil 1800 kg lastekapasitet
  • Ulike lastebærere

Toyota shuttle-reoler

  • Gangfri pallereol
  • Smart bruk av plass

Radioshuttle i aksjon

Denne kompakte dypstablingsløsningen bruker halvautomatiske shuttler for å lagre og hente varer på paller i reoler. Shuttelen plasseres i reolene ved hjelp av gaffeltrucker. Truckførere sparer mye siden de bare trenger å ta pallene til inngangen av reolene. Mens shuttelen transporterer pallen til sin endelige posisjon, og gaffeltrucken hente neste pall. På denne måten kan sjåfører håndtere flere paller raskere, noe som øker produktiviteten og reduserer driftskostnadene.

Sikkerhet

Hver Radioshuttle er utstyrt med funksjoner som varsellamper, lydsignaler, lyse og tydelige skjermsystemer og et lasersikkerhetssystem. Den er sertifisert i samsvar med EN 13849-1:2008.

Tilkobling

Toyota Radioshuttle er klargjort for Industry 4.0 med WiFi, RFID og WMS. Det er en fjernstyrt kommunikasjon mellom trucken og shuttelen med en «one-push-funksjon» som håndterer et ubegrenset antall shuttler.

Produktivitet

Skinner og inngangsveiledere hjelper trucksjåførene med å plassere shuttlene raskt og enkelt. Radioshuttelen fungerer med forskjellige lastebærere og kan operere >8 timer med standard batterier og >16 timer med Lithium-ionbatterier.

Mer om våre reolløsninger >>

Ladning

Ladestasjonen for Toyota Radioshuttle gir rask og enkel lading av batteriene. Hver stasjon kan håndtere 2 batterisett (4 batterikassetter). Disse kassettene plasseres i skuffer. Når skuffen er lukket, starter ladingen. Displayet viser ladestatus.

Kald lagring

Shuttlene kan fungere i temperaturer ned til -30°C. En kompakt-, dypstablingsløsning er ideell for drift av fryselager, ettersom pallelokasjoner i kalde områder er dyre.

6 tips til hvordan øke effektiviteten på kjøl- og fryselager >>

 

Kontakt oss

.

Har du lest alt til nå?

Hvordan Toyota Radioshuttle optimaliserte plassbruken hos Zgonc

Toyota leverte Zgonc en halvautomatisert shuttle-løsning som gjode det mulig for dem å øke produktiviteten og sikkerheten, og redusere skader mens de lagret mer enn 4000 paller.

Zgoncs kundehistorie

Shuttle reoler muliggjør kompaktlagring

Den verdensledende matprodusenten, Döhler, trengte en løsning for å lagre tusenvis av paller med mat i kjøle- og fryserom. Toyota Material Handling leverte derfor en reol- og shuttleløsning som passet perfekt til deres lager takket være effektiv plassutnyttelse.

Döhlers kundehistorie >

Fjern alt