DRIV Energi dobler effektiviteten med BT Tyro elektrisk stabler

DRIV Energi er en ledende produsent innen produksjon av spylevæske og AdBlue, et miljøstoff som tilføres dieselmotorer; Euro6-motorer og nyere. Stoffet reduserer det skadelige utslippet fra dieselmotorer med hele 90%. Fabrikken leverer spylervæske i alle format, blant annet 2-litere på miljøvennlig papp. De har nylig tatt et betydelig skritt mot å øke effektiviteten på fabrikken ved å investere i en ny BT Tyro elektrisk stabler. Denne investeringen markerer et viktig skritt i selskapets kontinuerlige streben etter forbedring og innovasjon innen logistikk og produksjon.
  • Firma: DRIV Energi AS

  • Omsetning: 4.4 milliarder i 2023

  • Industri: Engroshandel med drivstoff og brensel

  • Antall ansatte: 35

  • Truckflåte: 2 stablere og 2 motvektstrucker

Fabrikk i endring og fokus på menneskene 

Fabrikksjef Pierre Öberg er opptatt av menneskene i fabrikken og at de skal føle seg ivaretatt og ta del i gode arbeidsprosesser. 

– I høst har vi oppgradert truckparken vår og ansatt to nye i produksjonen, som var helt avgjørende for å bygge et godt team og øke fabrikkens kapasitet, forteller Pierre Öberg, fabrikksjef.

IMG_1309.jpg

Marius og Marius 

De to nyansatte, som begge heter Marius, er i god flyt rundt produksjonsbåndene. 

– Med den nye stableren, får vi doblet effektiviteten av å ha to stablere på plass. Tidligere hadde vi bare èn som vi måtte bytte på. Nå kan vi alltid ha èn stående ved produksjonen og laste på, og èn som brukes til å frakte fulle paller til reolene.  

De har en daglig bruk av den elektriske stableren BT Tyro med lithium-ion og håndterer opptil 40 paller om dag. Det de liker ekstra godt med den, er hvor høyt den løfter. De har stableren som løfter 3600mm høyt og gjør at de kan laste helt opp til tredje rad på reolene deres.  

Gyllen fremtid med grønt driv 

Alle i fabrikken er enige om at de gleder seg til ny fabrikk i 2025. Kjemifabrikken skal flyttes mer sentralt på Østlandet, til et nybygg hvor produksjonen har alle tilgjengelige forutsetninger for å vokse; det blir nye maskiner for å automatisere, økt volum og de møter etterspørselen i markedet. Fusjonen med DRIV energi gir betydelig støtte fra et konsern med solid omsetning, høy investeringsvilje og en bedriftskultur som understreker at alle er like viktige. 

Livet på fabrikken har mye spennende i vente! Følg med for å se truckparken deres vokse med bedriften.  

Fjern alt