Asko Vest: Sikrer matforsyning til samfunnet med automatiserte trucker

I et landskap av stadig økende krav til effektivitet og bærekraft, står Asko Vest Region Lager som et eksempel på hvordan innovative løsninger kan transformere selv de mest krevende logistikkområdene. Under ledelse av den dedikerte og erfarne prosjektlederen, Eirik Berge Larsen, har Asko tatt på seg oppgaven med å automatisere pallehåndteringen som en hovedprioritet fra hovedkontoret i Oslo.
  • Firma: Asko Vest AS

  • Omsetning: 10 milliarder i 2022

  • Industri: Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler

  • Antall ansatte: 500

  • AGV flåte: 6 SAE160

Asko Vest Region Lager ble valgt som et pilotprosjekt for hele Asko-systemet. Målet var å standardisere pallehåndteringsprosessen i tråd med Asko's strategier og behov. Det var et klart behov for å avlaste de tunge manuelle oppgavene og effektivisere palleflyten, som er på imponerende 2500 paller hver dag.

For å møte denne utfordringen ble det naturlig å gå for 6 SAE160 automatiserte palletrucker, da disse er A til B transportens eksperter. Disse AGVene ble programmert til å håndtere palleflyten i tråd med sikkerhetsstandarder og operasjonelle krav. Å implementere AGVer tillot ikke bare standardisering av pallehåndteringen, men også optimalisering av driftsprosesser.

Overveldende resultater

Gjennom en grundig implementeringsprosess har Asko oppnådd bemerkelsesverdige resultater. Automatiseringen har ikke bare økt effektiviteten, men også forbedret sikkerheten og redusert nedetid. Spesielt bemerkelsesverdig var implementeringen av QR-kode navigasjon av tompaller, som først i Europa. Dette var for å kunne utnytte takhøyden og lageret med å stable hele 17 paller i høyden. AGVene klarte også å avlaste 35% av den totale pallehåndteringen, som tilsvarer 1000 paller i døgnet. 

Å fase inn AGV-drift på lageret krever mye av både leverandør, kunde og de ansatte. Det er ingen tvil om at store kunder som Norgesgruppen tvinger oss til å bli bedre, både på integrereing, service og vedlikehold, forteller Karim El-Kelish, Logistics Solutions Manager.

Oppgavene til de 6 AGVene består av å kjøre tompaller fra sorteringsmaskinen, de fyller på tompaller til de som jobber i produksjonen, håndterer avfall og de kjører ferdigvarer fra conveyor til utgående varetorg.

— Vi har lært mye av dette prosjektet, og nå er vi godt rustet til å automatisere flere oppgaver, forteller Eirik Berge Larsen, prosjektansvarlig.  

 

Veien Fremover

Dette prosjektet har ikke bare vært teknisk krevende, men har også vært et testamente på samarbeid og endringsvilje fra alle involverte parter.

Automatiseringen av pallehåndteringen hos Asko Vest Region Lager har vært en suksesshistorie som har vist hva som er mulig når dedikerte fagfolk og innovasjon møtes. Med et klart fokus på effektivitet, sikkerhet og bærekraft, har Asko satt en ny standard for logistikkoperasjoner i bransjen. Dette prosjektet er ikke bare et skritt mot fremtiden, det er en forpliktelse til å kontinuerlig forbedre og tilpasse seg endrede behov og krav.

Har du lest alt til nå?

Fjern alt