Miniatyrtruck - Toyota Traigo

Reference image
Miniatyrtruck - Toyota Traigo

Truckmodell av høy kvalitet. Detaljert reproduksjon av vår Toyota Traigo 48 motvektstruck.

Fjern alt