Caps med refleks

Reference image
Caps med refleks

Sørg for at du blir sett. Denne capsen er av reflekterende stoff som gir økt synligjet i mørket.

Fjern alt