Bergen

Toyota Material Handling Bergen

Toyota Material Handling i Bergen dekker både Hordaland og Sogn og Fjordane med salg, service, deler og utleie av Toyota motvektstrucker og BT interntrucker. På Kokstad har Toyota Material Handling sine moderne lokaler - innredet for salg, service  og vedlikehold av trucker og annet utstyr for effektiv materialhåndtering.

Ved avdelingen i Bergen gjennomføres opplæring og truckførerkurs, og vi tilbyr også andre kurs som går inn under ”Sertifisert og Dokumentert sikkerhetsopplæring”. Opplæringen er i henhold til lovverket og gjeldende læreplaner.

Ta kontakt
Fjern alt