6 tips til hvordan du tenker effektivitet i kalde soner

En av hovedutfordringene i kjølige arbeidsmiljø er hvordan man skal kunne opprettholde den rette temperaturen for produktene som oppbevares, samtidig som man ønsker å holde kostnadene så lave som mulig. Dette er fullt mulig uten å måtte bytte de velfungerende truckene man bruker i dag. Andre utfordringer kan være optimaliseringen av batterikapasiteten, god utnyttelse av lagerområdene og diverse problemer som kan være et resultat av kondensasjon. Her er noen tips som kan være med å optimalisere arbeidet ved å løse noen vanlige utfordringer.

Fjern alt