I_Site

Sikkerhet kommer først – kostnadskontroll, produktivitet og bærekraft følger deretter. I_Site er den komplette løsningen for flåtestyring, samt optimalisering av driften.

I_Site kjenner alle truckførerne, alle truckbevegelsene, når truckene står stille – og hva som er årsaken til at truckene står stille. I_Site er et skybasert styringssystem som vet og forstår alt som man trenger å vite om truckflåten – selv om flåten er spredd utover alle kontinenter. Forbedringer i alle truckoperasjoner - fra kostnadskontroll og produktivitet, til bærekraft, helse og sikkerhet er avgjørende.

På et lager eller en logistikk hub er det alltid høy aktivitet, ofte hele døgnet. Truckførere stempler seg inn og ut og truckflåten er konstant i bevegelse. Produkter og gods må flyttes som planlagt etter et nøye planlagt tidsskjema. I et intens og resultatfokusert arbeidsmiljø er det nesten umulig å unngå skader på truckene, men når en gaffeltruck eller to blir satt ut av drift, vil hele driften bli påvirket av dette.

Velkommen til I_Site: løsningen for en bedre sikkerhetskultur. Med I_Site vil bedrifter kunne dra nytte av flere fordeler, takket være økt produktivitet og reduserte kostnader pluss en total optimalisering av hele truckflåten. I_Site vet hvilke operatører som har tilgang til hvilke trucker og vet hvor truckene er til enhver tid. Løsningen kan til og med fortelle hvordan ulykker skjer og analyser hvorfor. I_Site vil varsle deg når truckene trenger service, vedlikehold eller bytte av batteri. Og om det ikke var nok - I_Site sikrer trucker med feil eller skade mot økt ødeleggelse ved å nedjustere kjørehastigheten til et minimum, frem til feil eller skader er utbedret.
Med Pre-Operational Check, hjelper I_Site deg å oppdage usikre trucker så du kan sette dem ut av drift for utbedring. I tillegg kan du med statistikken som til enhver tid er tilgjengelig fra I_Site, kan du optimalisere flåtestyringen.

Den globale I_Site er skybasert og er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg. Denne løsningen er tilgjengelig på alle Toyota trucker og kan ettermonteres eldre modeller. I tillegg til flåtestyringen har brukere tilgang til brukermanualer, e-læring og support.

Verktøyet vil også hjelpe deg hvis din truck forsvinner, da du kan stedfeste hvor trucken befinner seg til enhver tid.

I_Site kan gjøre mye, men det er de som bruker systemet i praksis som, ved jevlig oppfølging av og møter om hvordan truckflåten leverer, som vil dra mest nytte av fordelene med I_Site.

Fjern alt